Kymenlaakson Sähkön yt-neuvottelut päättyivät

11.01.2017

Marraskuun lopulla käynnistyneet Kymenlaakson Sähkön yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelut koskivat talouden ja hallinnon toimintojen tehostamista ja sopeuttamista nykyistä yhtiörakennetta vastaaviksi. Yhtiön toiminnoissa tapahtui merkittävä muutos, kun aiemmin konserniin kuuluneen Kyvera Oy:n talouden ja hallinnon palvelut siirtyivät verkonrakennusyhtiö Elvera Oy:n hoidettavaksi.

Neuvottelujen tavoitteena oli järjestää talous- ja hallintoyksikössä olennaisesti vähentynyt työ vastaamaan muuttunutta palvelutarvetta, määritellä toimintojen sijoittuminen yksityismyynnissä tarkoituksenmukaisella tavalla ja varmistaa yhtiön taloudellinen suorituskyky.

Neuvottelujen tuloksena henkilöstön määrä vähenee kolmella, joista kaksi eläkeratkaisuilla. Lisäksi kolme tehtävää osa-aikaistetaan. Neuvotteluissa sovittiin myös yksityismyynnin työhönottopaikkojen keskittämisestä Kotkaan ja Loviisaan. Lisäksi käynnistetään ICT–palveluiden ulkoistamisprosessi soveltuvin osin liikkeenluovutuksena palveluntuottajalle.   

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474