Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. ̶ 30.4.2017: Sähkön myynti ja kulutus laskivat lauhassa talvessa

08.06.2017

Sähköä käytettiin Kymenlaakson Sähkö Oy:n jakelualueella ensimmäisellä vuosikolmanneksella 541 (563) GWh eli 3,9 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkönmyynti laski 8,1 % ja oli katsauskaudella 450 (490) GWh. Tästä omilla tuotanto-osuuksilla katettiin 44,3 (42,7) prosenttia. Uusia liittymäsopimuksia tehtiin 53 (66) kappaletta.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 36,5 (36,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 45,1 (6,3) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 35,7 (6,9) miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistusjärjestelyihin liittyen tytäryhtiö on tehnyt osasta sähkönsiirtoverkostoaan leasingjärjestelyn, josta muodostunut luovutusvoitto 37,7 miljoonaa euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tämä järjestelyihin liittyvä kertaerä vaikuttaa katsauskauden tuloslukuihin oleellisesti.

Panostuksia pientuotantoon

Katsauskaudella yksi merkittäviä yhtiön strategian mukaisia toimenpiteitä oli aurinkosähköjärjestelmien lisääminen energiamyynnin tuotevalikoimaan. Kymenlaakson Sähkö toi markkinoille aurinkosähköjärjestelmän kokonaispaketin yhdessä Lem-Kem Oy:n kanssa. Kuluttajien kiinnostus aurinkosähköjärjestelmiin on ensimmäisinä myyntikuukausina ollut runsasta.

Kiinnostus pientuotantoon näkyy myös verkon puolella. Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella verkkoon liitettiin tammi–huhtikuussa jälleen 47 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Kaikkiaan aurinkosähköjärjestelmiä on kytketty verkkoon huhtikuun loppuun mennessä 173 kpl.

Verkkoa kehitetään suunnitelmallisesti

Alkuvuoden aikana verkon kehittämissuunnitelmat ja investointihankkeet ovat käynnistyneet suunnitelmien mukaisesti. Katsauskaudella aloitettiin mm. 33. sähköaseman rakennustyöt Lapinjärvellä. Kuluvan vuoden toimitusvarmuusinvestoinnit ovat kaikkiaan noin 15 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella verkostoinvestoinnit olivat 4,0 (2,9) miljoonaa euroa.

Verkon investoinnit ovat tuottaneet tulosta ja näkyvät asiakkaille hyvänä toimitusvarmuutena. Jakeluhäiriöitä oli katsauskaudella keskimäärin 0,63 (0,69) kappaletta ja keskeytysaika oli 0,35 (0,87) tuntia.

 Sähkön verollista siirtohintaa korotetiin vuoden alusta keskimäärin 7,7 prosenttia.

Omistusjärjestelyt etenivät

Kotkan kaupungin kanssa saavutettiin neuvotteluratkaisu omistusjärjestelyistä tammikuussa. Sen pohjalta on yhdessä kaikkien Kymenlaakson Sähkön omistajien kanssa valmisteltu ratkaisua, jossa yhtiö hankkii Kotkan kaupungin koko osakekannan eli 27 prosenttia yhtiön osakkeista. Tavoitteena on saattaa omistusjärjestelyt päätökseen heinäkuun alkuun mennessä.

Lue Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. ̶ 30.4.2017

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474