Energia-ala ylitti energiatehokkuussopimuksen tavoitteet

20.11.2017

pieni_ekoenergia_piirros_jpg

Energia-alan energiatehokkuussopimuksen tulokset kaudelta 2008-2016 ovat loistavia. Kaudelle asetetut kattavuus- ja energiansäästötavoitteet ylitettiin. Energiayhtiöt investoivat päättyneellä kaudella noin 460 miljoonan edestä yli 2500 toimenpiteeseen, joilla säästettiin energiaa vuositasolla lähes 4 TWh verran. Erityisen maininnan ansaitsevat energiayhtiöiden asiakkaille tarjoama energiankäytön neuvonta ja viestintä, ns. pehmeät energiansäästön toimenpiteet.

Kymenlaakson Sähkö oli mukana energiapalveluiden toimenpideohjelmassa kaudella 2008–2016. Olemme sitoutuneet toiminnassamme oman ja asiakkaiden energiankäytön tehostamiseen, ja päättyneellä kaudella saavutimmekin yhdessä asiakkaidemme kanssa hyviä tuloksia.

Uusi energiatehokkuussopimuskausi käynnistyi kuluvan vuoden alusta. Kymenlaakson Sähkö liittyi ensimmäisten joukossa mukaan kaudelle 2017-2025.

Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on ohjata yrityksiä ja yhteisöjä parempaan energiatehokkuuteen ja vapaaehtoisin toimin saavuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukainen kansallinen sitova energiansäästötavoite. Suomessa käynnistyy ensi vuonna neljä uutta energiatehokkuussopimusta vuosille 2017—2025: elinkeinoelämän, kiinteistöalan, kunta-alan ja lämmityspolttonesteiden jakelun energiatehokkuussopimukset. Sopimusten toimeenpanosta vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiavirasto yhteistyökumppaninaan Motiva.