Yhtiökokous: Kymenlaakson Sähkö jakaa osinkoja 11 miljoonaa euroa

16.06.2016

yhtiokokous

Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 16.6.2016 Elimäellä. Yhtiökokous vahvisti viime vuoden tilinpäätöksen ja päätti jakaa omistajille osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 47,90 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 11 miljoonaa euroa.

Markku Saastamoinen jatkaa Kymenlaakson Sähkön hallituksen puheenjohtajana

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen maakuntaneuvos Harri Helminen Kouvolasta, toimitusjohtaja Kim Jordas Lapinjärveltä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Virta Hollolasta, toimitusjohtaja Jussi Karinen Orimattilasta sekä diplomi-insinööri Markku Saastamoinen ja kunnossapitoteknikko Seppo Simola Kotkasta. Kaupunginjohtaja Olavi Kalevan tilalle valittiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén Loviisasta.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Markku Saastamoinen ja varapuheenjohtajana Harri Helminen.

Kimmo Jokiranta jatkaa Kymenlaakson Sähkön hallintoneuvoston puheenjohtajana

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa maanviljelijä Kimmo Jokiranta Kouvolasta ja varapuheenjohtajana kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kristian Forsman Myrskylästä. Hallintoneuvostosta eronneen Askolan entisen kunnanjohtajan Esko Rautiaisen tilalle valittiin vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Askolasta. Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat kehittämisjohtaja Sten Frondén Loviisasta, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Hollolasta (Hämeenkoski), kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Lappi Virolahdelta, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Lehtimäki Pukkilasta, kunnallisneuvos Tero Mölsä Orimattilasta, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vesa Peltola Lapinjärveltä, diplomi-insinööri Merja Pärssinen Kotkasta, kunnanjohtaja Päivi Rahkonen Hollolasta sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antti Rämä Luumäeltä. Henkilöstön edustajina hallintoneuvostossa jatkavat kassanhoitaja Pirjo Ahtiainen ja suunnittelupäällikkö Tuomo Hakkarainen. Hallintoneuvoston toimikausi päättyy vuoden 2017 yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474