Sähkön käytön ja myynnin lasku painoivat Kymenlaakson Sähkön tulosta

18.03.2016

Kymenlaakson-Sahko-FI

Kymenlaakson Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 93,9 (106,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,1 (12,0) miljoonaa euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 8,8 (11,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 11,6 prosenttia ja liikevoitto jäi 2,9 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmäksi. Investointeihin käytettiin 16,7 miljoonaa euroa.

Keskeisiä tekijöitä tuloksen heikkenemisessä olivat vähentynyt sähkön käyttö ja myynnin lasku, siirtohintojen laskeminen, jakeluhäiriöistä aiheutuneet kustannukset sekä kertaluonteiset kustannukset.

Osinkotaso säilyy

Sähkön myynti laski viime vuonna 12,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Talouden matalasuhdanne sekä poikkeuksellisen lämmin sää vähensivät sähkön kysyntää. Sähköä myytiin 1 124 (1 280) miljoonaa kilowattituntia ja uusia liittymissopimuksia tehtiin 233 (254). Sähkön siirtohintojen lasku 8,8 prosentilla vuoden alussa vaikutti tulokseen heikentävästi. Myös helmikuun alkupäiviin ajoittuneesta Lumi-ja huhtikuun Suoma-myrskyistä aiheutui kaikkiaan noin 0,8 miljoonan euron kustannukset.  Lisäksi kertaluonteisia kustannuksia kirjattiin tilikaudelle 3,3 miljoonaa euroa, jotka aiheutuivat pääasiassa hiililauhdevoimaloiden toiminnan lakkauttamisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 11 miljoonan euron osingon jakamista eli 47,90 euroa osakkeelta.

Investointitahti tasaantunut

Kertomusvuonna investoinnit olivat yhteensä 16,7 (35,7) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tästä käytettiin 12,3 (18,5) miljoonaa euroa. Konsernin investointitahti on aiemmin tehtyjen laajempien investointien myötä tasaantunut. Päästöttömiin energialähteisiin tehdyt investoinnit ovat nostaneet hiilivapaan oman tuotannon osuuden yli 80 prosenttiin. Verkostoinvestointien myötä olemme jo saavuttaneet vuodelle 2019 asetetun tavoitetason ja yli puolet asiakkaistamme on toimitusvarman verkon piirissä.

Avainluvut_konserni2015

Merkittäviä yhteistyösopimuksia
 Vuoden valopilkkuihin kuuluvat uudet yhteistyöavaukset lähialueen energiayhtiöiden kanssa. Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa päätettiin perustaa kaakkoissuomalainen verkonrakennusyhtiö Elvera Oy. Toinen maakunnallinen yhteistyöavaus oli suurjännitteisestä sähkönsiirrosta vastavan alueverkkoyhtiön Kaakon Alueverkko Oy:n perustaminen Haminan Energia Oy:n kanssa. Uudet yhteistyömuodot antavat hyvän pohjan energiatoimialan yhteistyön laajemmalle kehittämiselle koko maakunnassa.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474