Lapinjärven voimajohdon rakennustyöt käynnistyvät

12.08.2016

Sähkön toimitusvarmuuden ja laadun parantamiseksi Kymenlaakson Sähköverkko Oy rakentaa Lapinjärvelle sähköaseman ja sitä syöttävän 110 kV voimajohdon. Voimajohto rakennetaan tulevan syksyn ja talven aikana, sähköaseman rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2017. Kokonaisinvestointi on suuruudeltaan lähes kolme miljoonaa euroa.

110kV

Lapinjärven kuntakeskuksen sähkönsyöttö tapahtuu nykyisin Liljendalin sähköasemalta 20 kV jakeluverkolla. Uusi, 10 kilometrin pituinen voimajohto rakennetaan Loviisan Musasta Lapinjärvelle ja se liitetään Korian ja Loviisan väliseen voimajohtoon.

– Johdon sijoittamisesta on sovittu maanomistajien kanssa ja maanmittauslaitoksen myöntämä lunastuslupa voimajohtoalueelle saatiin tänä kesänä. Hankkeen lunastustoimituksen aloituskokous järjestetään lokakuussa. Rakentaminen alueella on jo käynnistynyt, kertoo suunnittelupäällikkö Tuomo Hakkarainen.

Sähköaseman rakennustyöt kirkonkylän itäpuolella Suurniityntiellä käynnistyvät ensi keväänä. Samalla 20 kV johtolähdöt sähköasemalta kirkonkylään ja muuhun nykyiseen 20 kV verkkoon kaapeloidaan.  Sähköasema otetaan käyttöön syksyllä 2017. Valmistuessaan se on Kymenlaakson Sähköverkon 33. sähköasema.

– Puuvarma 110 kV voimajohto ja uusi sähköasema, josta sähkön syöttö jakaantuu useisiin 20 kV johtoihin, lisää merkittävästi sähkön laatua Lapinjärven taajamassa ja lähialueilla. Jatkossa jakeluverkon mahdolliset häiriöt rajautuvat suppeammalle alueelle.  

Kokonaishankkeen suunnittelusta vastaa Empower PN Oy ja voimajohdon urakoinnista TLT-Building Oy. Sähköaseman osalta urakointisopimukset vahvistuvat myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja:
Kymenlaakson Sähköverkko Oy, suunnittelupäällikkö Tuomo Hakkarainen, p. 040 8600 515
Kymenlaakson Sähköverkko Oy, verkostotietovastaava Marcus Gammals p. 044 363 7069