Kymenlaakson Sähköverkko investoi toimitusvarmuuteen tänä vuonna 14 miljoonaa euroa

15.03.2016

Kymenlaakson Sähköverkko investoi toimitusvarmaan verkkoon tänä vuonna kaikkiaan noin 14 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi on Pukkilaan valmistuva uusi sähköasema ja sitä syöttävä 110 kV voimansiirtojohto. 

maakaapelointi

Sähkön toimitusvarmuutta parannetaan vuonna 2016 lähes 20 kohteessa eri puolilla Kymenlaakson Sähköverkon jakelualuetta. Mm. Luumäellä, Korialla, Inkeroisissa ja Anjalassa vaihdetaan sähköasemilta lähteviä ilmajohtoja maakaapeleiksi. Muita kohteita löytyy Orimattilasta, Loviisasta ja Haminasta.  

Yksittäisistä kohteista Pukkila on investointina merkittävin, noin 2,2 miljoonaa euroa. Rakennustyöt Pukkilassa käynnistyivät vuoden alussa. Suunnitelman mukaan Toolinkallio–Pukkila 5 kilometriä pitkä voimajohto valmistuu kesällä ja sähköasema syksyn aikana. Pukkilan sähköasema on valmistuessaan Kymenlaakson Sähköverkon 32. sähköasema.

̶ Tavoitteenamme on mahdollisimman toimitusvarma verkko, kulkee se sitten kaapelina maassa tai johtona ilmassa. Tänä vuonna siirtomaksutuloista kolmannes käytetään verkon rakentamiseen ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen. Myrskyille, tuulille tai tykkylumelle emme voi mitään, mutta sähkökatkojen syntymiseen ja pituuteen voimme näillä investoinneilla vaikuttaa, painottaa käyttöpäällikkö Harri Nummenpää Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä.

Kymenlaakson Sähköverkon pituus on 13 064 kilometriä, josta häiriöille herkintä keskijänniteverkkoa on 4 800 kilometriä. Tämän vuoden investointien myötä uutta keskijänniteverkkoa syntyy noin 75 kilometriä, josta 60 rakennetaan maakaapelina ja 15 ilmajohtona. Kaapelointiaste on 15 prosenttia.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähköverkko Oy, käyttöpäällikkö Harri Nummenpää, puh. 0400 920 397