Kymenlaakson Sähkö sopeuttaa ja tehostaa talouden ja hallinnon toimintoja

24.11.2016

Kymenlaakson Sähkö Oy käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on sopeuttaa ja tehostaa konsernin talouden ja hallinnon toiminnot nykyistä yhtiörakennetta vastaaviksi ja varmistaa yhtiön taloudellinen suorituskyky. Yhtiön toiminnoissa tapahtuu merkittävä muutos, kun aiemmin konserniin kuuluneen Kyvera Oy:n talouden ja hallinnon palvelut päättyvät ja siirtyvät 1.12.2016 alkaen uuden verkonrakennusyhtiön Elvera Oy:n hoidettavaksi.

Uuden verkonrakennusyhtiön Elvera Oy:n perustamisesta päätettiin vuoden 2015 lopulla.  Kolme kaakkoissuomalaista verkonrakennusyhtiötä ovat kesän ja syksyn aikana sulautuneet itsenäiseksi yhtiöksi, joka aloittaa toimintansa 1.12.2016 nimellä Elvera Oy. Sulautumisprosessin päättyessä Kyvera Oy:n kaikki toiminnot, jotka aiemmin on hoidettu Kymenlaakson Sähkössä, siirtyvät Elvera Oy:n hoidettaviksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstömäärä, jolle Kymenlaakson Sähkö tuottaa talouden ja hallinnon palveluja, puolittuu.

— Keskitymme vahvasti ydinliiketoimintoihimme eli verkko- ja energialiiketoimintaan ja siksi päätimme vuosi sitten luopua omasta verkonrakennusyhtiöstä.  Verkonrakennusyhtiöiden sulautumisprosessin päättyessä talous- ja hallintoyksikössämme tehtävä työ vähenee olennaisesti ja pysyvästi. Tässä tilanteessa on keskeistä varmistaa, että toimintamme on kustannustehokasta ja oikein mitoitettua, sanoo Kymenlaakson Sähkön toimitusjohtaja Aku Pyymäki.

Kymenlaakson Sähkön käynnistämän ohjelman tavoitteena on sopeuttaa ja tehostaa konsernin talouden ja hallinnon toiminnot nykyistä yhtiörakennetta vastaaviksi, määritellä toimintojen sijoittuminen yksityismyynnissä ja varmistaa yhtiön taloudellinen suorituskyky. Konkreettiset toimenpiteet voivat sisältää toimintojen yhdistämistä kokonaisuuksiksi, toimintojen ulkoistamisia, toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä, tehtävien lopettamisia tai osa-aikaistamisia. Toimenpiteet voivat johtaa talouden ja hallinnon toiminnoissa arviolta enintään kuuden henkilön irtisanomiseen taloudellisista ja tuotannollisista syistä.  Mahdolliset irtisanomiset voivat kohdistua kaikkiin henkilöstöryhmiin.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474