Investointi Kotkan sähköasemiin minimoi jakeluhäiriöt

11.11.2016

Kymenlaakson Sähköverkko on asentanut Kotkan jakeluverkkoalueen sähköasemille maasulkuvirran kompensointilaitteistot. Noin 750 000 euron investointi parantaa käyttöturvallisuutta entisestään ja minimoi pienet hetkelliset sähkökatkot jakelualueella.

Vuoden 2016 alussa käynnistynyt projekti saatiin päätökseen marraskuun alussa ja nyt neljälle sähköasemalle asennetut laitteistot on otettu käyttöön. Investoinnilla on välitön vaikutus yli 25 000 asiakkaan sähkönjakeluun Kotkan alueella.

— Investointi koski Hovinsaaren, Kyminlinnan, Mussalon ja Petäjäsuon sähköasemia. Vaikutusalue on kuitenkin tätä laajempi ja ulottuu myös mm. Kotkansaarelle. Kotkassa sähkönjakelu on toimitusvarmaa ja tällä investoinnilla pystymme vähentämään hetkellisetkin sähkökatkot minimiin, kertoo Kymenlaakson Sähköverkon yleissuunnitteluinsinööri Asmo Karvinen, jonka maasulkuvirtaan liittyvästä tutkimustyöstä projekti käynnistyi.

Sähköasemien laiteasennusten suunnittelusta ja urakoinnista vastasi Sähkölandia Oy.

Lisätietoja: Käyttökeskusvastaava Hannu Lindfors, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, p. 040 8600 522.