Asiakkaan oikeudet sähkönmyynnissä vahvistuvat

30.09.2016

sähkömyynti

Sähkönkäyttäjien oikeuksia epäasiallisia myyntitoimia — kuten puutteellisin tiedoin tapahtuva puhelinmyyntiä — kohtaan vahvistetaan, kun myyjänvaihtoprosessin keskeyttämistä ja myyjänvaihdon kiistämistä koskevat säännökset tulevat voimaan 3.10.2016 alkaen.

Myyjänvaihtoprosessin keskeyttäminen ja myyjänvaihdon kiistäminen
Asiakkaan asema paranee tilanteissa, joissa asiakkaan näkemyksen mukaan sähkömyyntisopimusta uuden myyjän kanssa ei ole syntynyt. Tällaisessa tilanteessa sähkönkäyttäjä voi peruuttaa sähkönmyyjänvaihtoprosessin ilmoittamalla erikseen uudelle sähkönmyyjälle kiistävänsä sähkönmyyntisopimuksen pätevyyden. Jos uusi myyjä ei hoida peruutusta asiakkaan pyynnöstä huolimatta, on asiakkaalla mahdollisuus kiistää sopimus kirjallisella ilmoituksella verkonhaltijalle eli sille yhtiölle, josta sähkönkäyttäjä ostaa sähkönsiirron.

Asiakkaan vastuulla on, että hänellä on oikeudellisesti pätevä peruste kiistää sähkönmyyntisopimuksen pätevyys. Jakeluverkonhaltija ei ota kantaa siihen, onko uusi sähkönmyyntisopimus tehty oikein. Sopimuksen oikeellisuuteen liittyvät kysymykset ovat sähkönmyyjien ja heidän asiakkaidensa välisiä sopimusriitoja ja ratkaistaan osapuolten välisillä neuvotteluilla tai kuluttajariitalautakunnassa.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme p. 05 7780 500 arkisin klo 8–17.