Suomen sähkönjakelun tilanne nyt yhdestä osoitteesta!

30.12.2015

Energiateollisuus on ottanut käyttöön karttapalvelun, josta lähes koko Suomen sähkökatkot saadaan näkyviin yhdestä osoitteesta. Sähkökatkokartta löytyy osoitteesta www.sahkokatkokartta.fi

kayttokeskus

Suomen sähköverkkoyhtiöt tarjoavat verkkosivuillaan reaaliaikaista tietoa sähkönjakelun tilasta. Pääsääntöisesti yhtiöiden sähkökatkokartoilla näkyvät keskijänniteverkossa olevat sähkökatkot. Osa yhtiöistä näyttää lisäksi tiedossa olevat pienjänniteverkon sähkökatkot.

Energiateollisuuden uusi palvelu kerää sähkökatkotiedot jäsenyhtiöiden verkkosivuilta ja koostaa niistä koko maan kattavan yhteenvedon. Sähkökatkokartta.fi -palvelussa näkyvät niiden sähköverkkoyhtiöiden sähkökatkot, jotka tarjoavat tietoa katkoista karttapalveluna. Tällä hetkellä palvelun piirissä on yli 80 prosenttia kaikista asiakkaista. Kattavuus paranee, kun uusia verkkoyhtiöitä tulee mukaan palveluun.

Uuden palvelun tarkoituksena on tukea verkkoyhtiöiden asiakaspalvelua ja helpottaa eri sidosryhmien tiedonsaantia erityisesti suurhäiriötilanteissa.

Palvelun kautta voidaan selvittää sähköttömien asiakkaiden määrä sekä yhtiö- että kuntakohtaisesti. Lisäksi sivuilla on linkki ao. yhtiön häiriösivuille, mistä löytyy lisätietoa sähkökatkosta ja sen arvioidusta kestosta.

Kymenlaakson Sähköverkko on mukana uudessa palvelussa. Sähkönjakelumme tilannetta voi seurata myös omassa verkkopalvelussamme.