Sähköyhtiöt yhdistävät infrapalvelunsa: Kaakkois-Suomeen vahva verkonrakennusyhtiö

01.10.2015

Kymenlaakson Sähkö Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy valmistelevat verkonrakennusyhtiöidensä Kyvera Oy:n ja Suur-Savon Sähkötyö Oy:n yhdistämistä uudeksi, kilpailukykyiseksi verkonrakennusyhtiöksi. Uuden yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.2.2016.

̶  Verkonrakennus on erittäin kilpailtu toimiala, jossa muutama iso urakointiyhtiö hallitsee tällä hetkellä markkinoita. Yhdistämällä kaksi kaakkoissuomalaista verkonrakennusyhtiötä varaudumme tulevaisuudessa yhä kovenevaan kilpailuun samalla kun säilytämme itsellämme riittävät voimavarat sähköverkon ylläpitoon ja häiriöiden selvittämiseen, kertoo Kymenlaakson Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Kari Rämö hankkeen taustoista.

Verkonrakennus keskeinen palvelutoiminto

Verkonrakennus on tärkeä osa sähköyhtiöiden palveluketjua ja yhtiöt näkevät verkonrakennusresurssien säilyttämisen itsellään strategisesti tärkeänä. Verkonrakennusyhtiöt vastaavat mm. ilmajohtojen ja maakaapeleiden asentamisesta, johtoverkoston huollosta sekä sähkönjakeluhäiriöiden korjaustöistä. Yhdistämällä voimansa Kymenlaakson Sähkö ja Suur-Savon Sähkö varmistavat riittävän työvoiman näiden töiden tekemiseen. Suuressa yhtiössä työpanos voidaan kohdistaa sinne, missä sitä kulloinkin eniten tarvitaan. Uuden yhtiön palveluksessa on noin 220 työntekijää.

̶  Asiakkaidemme näkökulmasta verkonrakennus on aivan keskeinen palvelutoiminto. Näissä yhtiöissä hoidetaan mm. liittymärakentaminen, verkon saneeraukset sekä esimerkiksi myrskyistä johtuvat sähkönjakelun häiriötilanteet, sanoo Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Perttu Rinta.  

Henkilöstö jatkaa uudessa yhtiössä, toimipisteverkosto säilyy laajana

Uuden verkonrakennusyhtiön omistajiksi tulevat nykyiset emoyhtiöt Kymenlaakson Sähkö Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy. On mahdollista, että uuteen yhtiöön liittyy tulevaisuudessa muitakin osakkaita. Nykyisistä yhtiöistä Suur-Savon Sähkötyö Oy on sekä henkilöstömäärältään että liikevaihdoltaan suurempi. Molempien yhtiöiden palveluksessa on ammattitaitoinen henkilökunta ja niiden liiketoiminta on terveellä pohjalla.

Nykyisten yhtiöiden henkilökunta jatkaa uuden yhtiön palveluksessa pääsääntöisesti samoissa toimipisteissä kuin tälläkin hetkellä. Toiminta keskittyy aluksi sähköyhtiöiden verkkoalueille ja toimipisteverkosto kattaa koko toiminta-alueen. Tulevaisuudessa toiminnan laajentaminen on mahdollista.

Katso verkonrakennusyhtiöiden avainluvut ja verkkoyhtiöiden jakelualueet.

Lisätietoja

  • toimitusjohtaja Perttu Rinta/Suur-Savon Sähkö Oy, p. 0500 661 221
  • toimitusjohtaja Kari Rämö/Kymenlaakson Sähkö Oy, p. 0400 570 280