Merkittävä maakunnallinen yhteistyöavaus: Kymenlaakson Sähköverkko ja Haminan Energia perustivat Kaakon Alueverkon

29.12.2015

Kymenlaakson Sähköverkko Oy ja Haminan Energia Oy ovat perustaneet yhteisen 110 kV alueverkkoyhtiön, Kaakon Alueverkko Oy:n. Uuden yhtiön toiminta käynnistyy 1.1.2016. 

110 kV

– Tämä on merkittävä avaus maakunnallisen energiayhteistyön kehittämisessä. Fingridin uuden kantaverkkorajauksen myötä paikalliset verkkoyhtiöt kantavat yhä suuremman vastuun Etelä-Kymenlaakson sähkönjakelun kehittämisestä. Tässä tilanteessa uuden yhtiön perustaminen katsottiin tarpeelliseksi alueen sähkönjakelun käyttövarmuuden ja hintakilpailukyvyn sekä tulevan kehittämisen varmistamiseksi, sanoo toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkosta.

Kaakon Alueverkon verkko-omaisuus tulee koostumaan alueella sijaitsevista omistajayhtiöiden nykyisistä ja Fingridiltä ostettavista 110 kV verkoista. Yhtiöön siirretään Kyminlinna–Virolahden alueella oleva Kymenlaakson Sähköverkon 110 kV verkko ja Haminan Energian 110 kV verkko samalta alueelta. Lisäksi yhtiö ostaa Fingridiltä noin 110 km pituiset suurjännitteiset 110 kV verkot, jotka sijaitsevat Kyminlinnan, Kymin, Vehkalahden, Raipon ja Summan välisillä alueilla. Kaikkiaan uudella alueverkkoyhtiöllä on perustamisvaiheessa sähköverkkoa noin 150 kilometriä, jota pitkin siirretään sähköä pääasiassa yhtiön omistajien tarpeisiin.

– Alueen 110 kV:n kantaverkon osa on iäkäs ja saneerauksen tarpeessa. Nyt perustetun yhtiön tehtävä on turvata alueen suurjännitteisen siirtoverkon kehittäminen vastaamaan alueen nykyisiä ja tulevia tarpeita. Tavoitteemme on kehittää Kaakon Alueverkko Oy:n puitteissa Etelä-Kymenlaaksoon yhtenäinen 110 kV verkkorakenne, jonka avulla voidaan suurenkin sähkönkäyttäjän sijoittuminen alueellemme hoitaa kustannustehokkaasti, sanoo varatoimitusjohtaja Pekka Raukko Haminan Energiasta.

Uuden yhtiön omistus jakautuu osakkaiden kesken tasan. Kymenlaakson Sähköverkon edustajiksi Kaakon Alueverkko Oy:n hallitukseen on nimetty toimitusjohtaja Raimo Härmä ja kehityspäällikkö Seppo Yrjönen. Haminan Energian edustajat ovat varatoimitusjohtaja Pekka Raukko sekä verkostoliiketoiminnan johtaja Kalevi Mattila.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Raimo Härmä, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, p. 044 3637 063
varatoimitusjohtaja Pekka Raukko, Haminan Energia Oy, p. 040 592 6024

Kymenlaakson Sähköverkko Oy on osa Kymenlaakson Sähkö -konsernia. Verkkoyhtiö toimittaa sähköä koteihin ja yrityksiin neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Sähköverkon pituus on noin 13 000 kilometriä ja yhtiö panostaa sen jatkuvaan kehittämiseen varmistaakseen luotettavan energiatoimituksen kaikille asiakkaille.

Haminan Energia Oy on Haminan kaupungin täysin omistama energiayhtiö, joka toimittaa sähköä, maakaasua ja kaukolämpöä sekä laajakaistaverkkopalveluja kuluttaja-asiakkaiden ja teollisuuden tarpeisiin Haminan kaupungin alueella sekä prosessiteollisuuden energiahyödykkeitä Haminan sataman teollisuudelle.