Kymenlaakson Sähköverkon Pyhtään alueen maakaapelointi valmistui

11.12.2015

Kokonaisinvestointi 2,5 miljoonaa euroa

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n Pyhtään alueen keskijänniteverkon maakaapelointi on valmistunut ja uusi sähköverkko on otettu käyttöön. Vuonna 2013 käynnistyneessä mittavassa saneerauksessa ilmajohtoverkkoa uusittiin myrskyt ja lumikuormat kestäväksi maakaapeliverkoksi kaikkiaan 33 kilometriä ja alueelle rakennettiin 38 uutta puistomuuntamoa. 

Pyhtään alueen maakaapelointi koski ennen kaikkea keskijänniteverkkoa, jossa sähkönjakelun häiriöt yleisimmin esiintyvät. Alueen asukkaille saneerauksen vaikutukset näkyvät parempana sähkön laatuna ja sähkökatkosten vähenemisenä.

– Pyhtään Siltakylä–Huutjärvi–Kalaranta–Kokkovuori–Kangasmäki alue on ollut yksi Kymenlaakson Sähköverkon eteläisen verkkoalueen tärkeistä investointikohteista. Kolme vuotta kestäneen urakan aikana alueen sähkön toimitusvarmuuteen investointiin kaikkiaan noin 2,5 miljoonaa euroa, kertoo käyttöpäällikkö Harri Nummenpää Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä.

Pyhtään alueella maakaapeliverkkoa asennettiin kolmessa vaiheessa siten, että vuonna 2013 toteutettiin kaapelointia Siltakylässä ja Huutjärvellä. Vuonna 2014 valmistuivat mm. Kokkovuoren ja Kalarannan alueen kaapeloinnit. Viimeisessä vaiheessa tänä vuonna maakaapeli asennettiin Kangasmäen taajama-alueelle. Vaiheittain valmistunut uusi sähköverkko on nyt otettu kokonaisuudessaan käyttöön. Saneerauksessa korvattujen ilmajohtoverkkojen purkutyöt jatkuvan talvella 2016 ja ne saadaan päätökseen maaliskuun loppuun mennessä. Maastosuunnittelusta vastasi Elmil Oy ja urakoinnista Kyvera Oy.  

Lisätietoja: käyttöpäällikkö Harri Nummenpää, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, p. 0400 920 397.