Kymenlaakson Sähköverkko investoi Pukkilan alueelle: Uusi sähköasema käyttöön vuonna 2016

16.12.2015

Sähkön toimitusvarmuuden ja laadun parantamiseksi Kymenlaakson Sähköverkko Oy rakentaa Pukkilan alueelle uuden sähköaseman sekä sitä syöttävän, noin 5 kilometriä pitkän Toolinkallio–Pukkila 110 kV voimansiirtojohdon. Investointi on suuruudeltaan noin 2,2 miljoonaa euroa.

Pukkilan hankkeen suunnittelu käynnistyi jo kolme vuotta sitten. Monivaiheinen prosessi eteni Valtioneuvostolta saatuun voimajohtoalueen lunastuslupaan tässä kuussa ja rakentaminen käynnistyy välittömästi vuodenvaihteen jälkeen.

Suunnitelman mukaan Toolinkallio–Pukkila voimajohto valmistuu kesällä ja sähköasema syksyn 2016 aikana. Pukkilan sähköasema on valmistuessaan 32. Kymenlaakson Sähköverkon sähköasema. Asemaa varten on ostettu tontti Pukkilan seurakunnalta keskustaajaman lounaispuolelta.

– Tällä hetkellä Pukkilan kuntakeskuksen sähkönsyöttö tapahtuu 20 kV ilmajohdolla. Jatkossa sähkö johdetaan 110 kV puuvarmaa voimajohtoa pitkin lähelle Pukkilaa ja sähköasemalla syöttö jakaantuu useisiin 20 kV johtolähtöihin. Sähköaseman liittämiskaapeloinnit rakennetaan Pukkilan keskustaajamaan ja Torppiin. Tällä tulee olemaan suora vaikutus alueen asiakkaiden sähkön laatuun ja sähkön toimitusvarmuuteen, sanoo Kymenlaakson Sähköverkon suunnittelupäällikkö Tuomo Hakkarainen.

Kokonaishankkeen suunnittelusta vastaa TLT-Engineering Oy ja urakoinnista voimajohdon osalta TLT-Building Oy ja sähköaseman osalta Caverion Industria Oy. Sähköaseman liittämiskaapeloinnit suunnittelee Elmil Oy ja Toteuttaa Kyvera Oy.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähköverkko Oy, suunnittelupäällikkö Tuomo Hakkarainen, p. 040 8600 515