Siirry sisältöön
Hae sivustolta

LUT-tutkimus: sähköverkon käyttöä voidaan tehostaa joustotoimenpiteillä

Julkaistu 2.8.2021

Sähkönjakelun tehostaminen ja ennenaikaisten vahvistusinvestointien välttäminen ovat tärkeitä tavoitteita sähköverkon kokonaiskustannusten hillitsemiseksi. LUT-yliopiston tutkimushankkeessa Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko on löydetty joustotoimenpiteitä, joilla sähköverkon käyttöä voidaan kehittää tehokkaammaksi.

Sähköjärjestelmässämme on käynnissä useita samanaikaisia muutoksia. Sähköenergian kulutus ja sähkön kysyntä ovat murroksessa, ja toisaalta esimerkiksi aurinkosähkön pientuotanto yleistyy. Sähkönjakelun toimitusvarmuudelle asetetaan yhä suurempia vaatimuksia.

Muutokset sähköenergian käytössä ilmenevät esimerkiksi sähkön kysynnän kasautumisena yksittäisille tunneille, mikä aiheuttaa haasteita muun muassa sähkön laadulle sekä sähkönjakelun laitteistojen kestävyydelle.

LUT-yliopiston Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko -hankkeessa on tutkittu keinoja, joilla sähköverkkotoimijat voivat ratkoa huippukuormituksen tuottamia haasteita. Keinoina on tarkasteltu muun muassa asiakkaiden kulutusjoustoa sekä sähköverkkotoimijoiden teknisten säätöresurssien hyödyntämistä.

Suomen olosuhteissa sähköverkon kuormitushuippu on useimmiten talvella. Tällöin kiinteistöjen sähkölämmitysten ohjaaminen on yksi varteenotettava vaihtoehto kulutusjoustoksi.

”Jos sähkölämmitystä voidaan ohjata sähköverkkotoimijan tarpeiden mukaiseksi, on jakelumuuntajien huippukuormituksen mahdollista pienentyä keskimäärin 5 prosenttia, parhaissa tapauksissa jopa merkittävästi enemmän. Nämä joustotoimenpiteet eivät vaikuta ihmisten asuinmukavuuteen”, havainnollistaa tutkijatohtori Juha Haakana.

Kulutusjouston lisäksi sähköverkkotoimija voi hyödyntää olemassa olevia teknisiä resursseja sekä lisätä paikallista automaatiota jännitteen säätöön.

Tutkimusraportti Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko – Joustoresurssit käyttötoiminnassa on luettavissa LUT-yliopiston julkaisutietokannassa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-689-4

Joustava ja toimitusvarma sähköverkko -tutkimushankkeen toteuttavat yhteistyössä LUT-yliopisto, Järvi-Suomen Energia Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, PKS Sähkönsiirto Oy ja Savon Voima Verkko Oy.

Lisätietoja:

Juha Haakana, tutkijatohtori, LUT-yliopisto, 040 833 7848, juha.haakana@lut.fi
Jukka Lassila, apulaisprofessori, LUT-yliopisto, 050 537 3636, jukka.lassila@lut.fi

Uutisen lähde: LUT-tiedote 9.7.2021

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki