Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kymenlaakson Sähkön tilinpäätöstiedote 2022

Julkaistu 14.3.2023

Energiakriisi muutti energia-alan toimintaympäristöä pysyvästi vuoden 2022 aikana. Myös KSOY:llä sekä sähkön käyttö että myynti vähenivät. Pientuotannon suosio kasvoi edelleen ja yhtiön hiilineutraali tuotanto on jo lähellä sataa prosenttia.

Kymenlaakson Sähköverkon alueella sähkönkäyttö väheni edellisvuoteen verrattuna hieman yli 7 prosenttia. Sähkön käytön väheneminen johtui edellisvuotta lämpimämmästä talvesta, energiahinnan noususta sekä syksyllä käynnistetystä valtakunnallisesta Astetta alemmas -sähkön säästökampanjasta. Myös KSOY:n sähkön myynti laski edellisvuodesta. Sähköä myytiin 1 087 (1 115) miljoonaa kilowattituntia.

Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 196,0 (135,0) miljoonaa euroa. Tilikauden liiketulos oli tappiollinen, –0,8 (+4,4) miljoonaa euroa.

­­­­– Energiakriisin vaikutukset näkyvät yhtiön tuloksessa. Energialiiketoiminnan tulos oli tappiollinen, kun sähköä myytiin asiakkaille huomattavasti alle hankintakustannusten. Hankintakustannukset nousivat merkittävästi, kun sähköä hankittiin arvioitua enemmän spot-markkinahinnalla Olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttöönoton viivästymisen takia. Olkiluoto 3:n käyttöönotto kasvattaa yhtiön omistaman sähköntuotannon määrää yli 50 prosentilla, kertoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle 2,8 miljoonan euron osingon jakamista eli 16,90 euroa osakkeelta.

Energiakriisillä vaikutuksia sekä verkko- että energialiiketoimintaan

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n siirtohintoja ei ole korotettu viiteen vuoteen, vaan hinnoittelu on pysynyt erittäin vakaana. Materiaali- ja polttoainekustannusten nousu heijastui vuoden 2022 aikana sähköverkon rakentamiseen. Toimintavarmuutta parantavia investointeja jatkettiin kuitenkin yli 16 miljoonan euron vuosipanostuksella. Keskijänniteverkkoa uusittiin noin 140 kilometriä. Vuonna 2022 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden väheni selvästi ja oli 1 tuntia 30 minuuttia (2 tuntia 17 minuuttia).

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 51,7 (53,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 13,7 (14,5) miljoonaa euroa.

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 150,3 (88,0) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen –14,1 (–13,1) miljoonaa euroa. Suurimmat syyt heikkoon tulokseen olivat Olkiluoto 3 -laitoksen käyttöönoton viivästyminen sekä voimakkaasti vaihdelleen sähkömarkkinan negatiiviset vaikutukset sähkönmyynnin kannattavuuteen.

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella kasvoi 113 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 154 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 18 €/MWh pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi.

Hiilineutraalin tuotannon osuus lähestyy sataa prosenttia

Pitkän aikavälin strategialinjauksen mukaisesti yhtiö siirtyy lähivuosien aikana täysin hiilineutraaliin sähköntuotantoon. Vuonna 2022 hiilineutraalin tuotannon osuus oli noin 96 prosenttia. Vuoden lopussa KSOY luopui viimeisestä merkittävästä fossiilista polttoainetta käyttävän voimalaitoksen omistusosuudesta Vaasan Vaskiluodossa ja Tikraft AS-pienvesivoimayhtiön omistusosuudestaan.

Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 450 (409) miljoonaa kilowattituntia.

Kymenlaakson Sähköverkon verkkoon on liitetty jo yli 2 200 aurinkosähköjärjestelmää, joiden kokonaisteho on 17,6 MW. Sähköä ostetaan myös yli 1 900 pientuottajalta. Uusia aurinkosähkökohteita liitettiin verkkoon vuonna 2022 yhteensä 792 (268).

Haasteellisena vuonna asiakaspalvelu onnistui

Energiakriisin seurauksena yhteydenottojen määrä asiakaspalveluun kasvoi ennätyksellisen paljon. Yhtiön asiakaspalvelu vastaanotti viime vuonna yli 83 000 puhelua ja yli 21 000 sähköpostia. Puheluiden määrä on kasvanut kahdessa vuodessa 34 prosenttia ja yhteydenotot sähköpostitse 62 prosenttia. Asiakaspalvelu onnistui ruuhkaisessa ja paineisessa tilanteessa hyvin, kun sekä asiakastyytyväisyys- että suosittelumittareille asetetut tavoitteet ylitettiin. 

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

2022 2021
Liikevaihto, milj. euroa 196,0 135,0
Liikevoitto, milj. euroa –0,8 4,4
Liikevoitto, % –0,4 3,2
Oman pääoman tuotto, % –0,5 3,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,8 2,7
Omavaraisuusaste, % 25,1 25,5
Quick ratio 1,1 0,5

 

Talouden kehitys liiketoiminnoittain (milj. €)

Liikevaihto Tulos rahoituserien jälkeen
2022 2021 2022 2021
Energialiiketoiminta 150,3 88,0 –14,1 –13,1
Kymenlaakson Sähköverkko Oy 51,7 53,1 13,7 14,5

Lisätietoja:

Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474

Päivitys: Tiedotetta päivitetty keskijänniteverkkoa koskevan lauseen osalta ja muutettu termi kaapeloitiin termiksi uusittiin. (14.3.2023 klo 16.10)

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki