Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kymenlaakson Sähkön tilinpäätös 2020: poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta saavutimme kohtalaisen tuloksen

Julkaistu 4.3.2021

Ennätyslämmin vuosi alensi asiakkaiden sähkölaskuja ja näkyi myös KSOY:n tuloksessa.

Tulos jäi tavoitteesta, mutta oli poikkeukselliset olosuhteet huomioiden kohtalainen, kertoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki. Kun sekä sähkönsiirron että -myynnin laskutus väheni, tämä näkyi asiakkaille noin 2,5 prosenttia pienempinä sähkölaskuina.

Vuonna 2020 Kymenlaakson Sähkö konsernin liikevaihto oli 107,9 (119,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 16,9 (22,9) miljoonaa euroa. Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 59 (58).

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle 8,38 miljoonan euron osingon jakamista eli 50,00 (57,27) euroa osakkeelta.

Sähkön siirtohinnat edelleen vuoden 2018 tasolla

Kymenlaakson Sähköverkko Oy jatkoi vakaalla hinnoittelulla ja sähkön verkkopalvelun hinta pysyi jo kolmatta vuotta samalla tasolla. Vuonna 2020 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden kasvoi jakeluverkkoalueelle kohdistuneiden myrskyjen vaikutuksesta ja oli 2,46 (1,38) tuntia.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 51,3 (52,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 15,6 (17,9) miljoonaa euroa.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantaviin maakaapelointi- ja verkostoinvestointeihin käytettiin noin 16 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin noin 140 kilometriä ja verkon kaapelointiaste oli vuoden 2020 lopussa 25,1 prosenttia. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n käyttöpaikoista yli 60 prosenttia on jo toimitusvarman sähköverkon piirissä.

Hiilineutraalin sähköntuotannon osuus jo yli 94 prosenttia

Strategialinjauksen mukaisesti yhtiö siirtyy lähivuosien aikana täysin hiilineutraaliin sähköntuo-tantoon. Vuonna 2020 hiilineutraalin tuotannon osuus oli jo yli 94 prosenttia. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 416 (463) miljoonaa kilowattituntia.   (Linkki aukeaa uuteen uutiseen.)

Ennätyksellisen leudon talven vuoksi sähkön myynti laski edellisvuodesta. Sähköä myytiin 986 (1 043) miljoonaa kilowattituntia. Sähkön markkinahinta oli alimmillaan sitten vuoden 2004. Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella laski 36 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 61,0 (71,2) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 0,3 (2,9) miljoonaa euroa.

Kymenlaakson Sähköverkon verkkoon on liitetty jo noin 1 100 aurinkosähköjärjestelmää, joiden kokonaisteho on 7,5 MW. Sähköä ostetaan myös lähes 1 100 pientuottajalta. Vuonna 2020 verkkoon liitettiin lähes 300 uutta aurinkosähkökohdetta.

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

2020 2019
Liikevaihto, milj. euroa 107,9 119,7
Liikevoitto, milj. euroa 16,9 22,9
Liikevoitto, % 15,6 19,2
Oman pääoman tuotto, % 19,4 27,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,9 14,9
Omavaraisuusaste, % 28,9 28,2
Quick ratio 1,6 1,4

Talouden kehitys liiketoiminnoittain (milj. euroa)

Liikevaihto Tulos rahoituserien jälkeen
2020 2019 2020 2019
Energialiiketoiminta 61,0 71,2 0,3 2,9
Kymenlaakson Sähköverkko Oy 51,3 52,8 15,6 17,9

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki