Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kymenlaakson Sähkön sähkövuosi 2019

Julkaistu 21.1.2020

Sähkövuoden 2019 vuositilastojen mukaan Kymenlaakson Sähkön asiakkailla oli vuoden aikana ennätyksellisen vähän ja kestoltaan lyhyitä sähkökatkoja. Sähkön käyttö väheni KSOY:n verkkoalueella (-1,9 %), kuten koko Suomessa (-1,7 % / Energiateollisuus 3.1.2020). Asiakkaiden määrä pysyi ennallaan sekä myynnin että siirron osalta ja toimitusvarmuusinvestoinnit jatkuivat noin 15 miljoonan euron tasolla. Aurinkosähköjärjestelmien hankinnassa yritykset aktivoituvat investoimaan mittaviinkin järjestelmiin.

Sähkön hintataso pysyi lähes ennallaan

Energiateollisuus ry:n 3.1.2020 julkaiseman sähköntuotannon vuositilaston mukaan koko Suomessa hiilineutraalin sähköntuotannon osuus oli ennätykselliset 82 prosenttia, kun se KSOY:llä on jo yli 90 prosenttia. Jatkoimme investointeja uusiutuvaan sähköntuotantoon osallistumalla kahteen uuteen tuulivoimahankkeeseen, joiden myötä yhtiön tuulivoimatuotanto kasvaa neljänneksellä. Sähkön hintataso pysyi lähellä vuoden 2018 tasoa, mikä on selvästi korkeampi kuin vuosina 2014 – 2017. Tähän vaikuttivat erittäin kuiva loppukesä ja alkusyksy sekä päästöoikeuksien korkea hintataso. Mittareiden mukaan Kymenlaakson Sähkön asiakkaiden tyytyväisyys sähkön myyntiin ja asiakaspalveluun oli erinomaisella tasolla.

Yritykset investoivat aurinkoenergian tuotantoon

Yritykset aktivoituvat investoimaan aurinkoenergian tuotantoon vuonna 2019. Kymenlaakson Sähköverkon verkkoon liitettiin toistaiseksi suurin aurinkosähköjärjestelmä, teholtaan 308 kW. Kaikkiaan verkkoon liitettiin viime vuoden aikana 303 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Vuoden 2019 lopussa verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien kokonaisteho on 5 MW (5024,4 kW). Kymenlaakson Sähkö ostaa sähköä myös sähköverkon ulkopuolisilta asiakkailta. Ostamme sähköä tällä hetkellä jo lähes 900 pientuottajalta.

Sähkökatkojen määrä vähäisin koko vuosikymmeneen

Menneenä vuonna sää oli sähkönjakelun kannalta suotuisa, eivätkä myrskyt koetelleet kovin pahasti sähköverkkoja Kymenlaakson Sähköverkon alueella. Suurimmat häiriöt koettiin heti vuoden alussa Aapeli-myrskyn iskiessä loppiaisen jälkeen ja lumikuormien painaessa puita sähkölinjoille tammi-helmikuun aikana. Vuonna 2019 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden oli 0,81 (1,19) tuntia. Sähkökatkojen kesto ja määrä alueellamme oli viime vuonna alhaisimmillaan koko kuluneen vuosikymmenen aikana.

Toimitusvarmuusinvestoinnit jatkuivat reilun 15 miljoonan euron vuositasolla. Investoinnit ovat osoittaneet jo toimivuutensa, kun sähkökatkojen määrä asiakkailla on viime vuosina selvästi vähentynyt ja lyhentynyt. Maakaapelointia toteutettiin keskijänniteverkon osalta vuonna 2019 noin 90 kilometriä. Merkittävimpiä investointeja olivat laajat maakaapelointihankkeet Loviisan Pernajassa ja Haminan Metsäkylässä. Lisäksi Kouvolan Elimäen ja Korian sähköasemille toteutettiin laajamittaiset saneeraukset.

Vuoden 2019 taloudelliset tulokset tiedotetaan maaliskuussa 2020.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, puh. 0400 397 474

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki