Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2023

Julkaistu 12.10.2023

Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 98,1 (111,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto 26,8 (2,6) miljoonaa euroa. Sähkön tuotannon kannattavuus parani katsauskaudella merkittävästi. Lämmin sää ja energiansäästökampanja vähensivät sähkön käyttöä. Yhtiön jakelualueella asiakkaat käyttivät sähköä noin 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sähkön markkinahinnan lasku jatkui katsauskauden aikana, mutta hintataso on edelleen selvästi korkeampi kuin ennen energiakriisin alkua.

Toimitusjohtaja Aku Pyymäen mukaan alkuvuosi on sujunut vaikeiden vuosien jälkeen hyvin. Energiakriisin aikainen epävarmuus sähkön riittävyydestä on lieventynyt, mutta sähkön hinnan voimakas vaihtelu jatkuu sääriippuvan tuotannon lisääntyessä, kertoo Pyymäki.

Konsernin tunnusluvut

  1.1.–31.8.2023 1.1.–31.8.2022 2022
liikevaihto M€ 98,1 111,0 196,0
liikevoitto M€ 26,8 2,6 –0,8
liikevoitto% 27,3 2,3 –0,4
omavaraisuusaste% 29,2 25,6 25,1
quick ratio 1,8 1,2 1,1

 

Lämmin sää ja energiansäästö vähensivät sähkön käyttöä

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto katsauskaudella oli 33,7 (34,4) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 10,8 (9,4) miljoonaa euroa.

Edellisvuotta hieman lämpimämpi talvi sekä talven korkeat sähkönhinnat ja energiasäästökampanja vähensivät sähkönkäyttöä verkkoalueellamme. Yhtiön jakelualueella käytettiin katsauskaudella sähköä 740 (821) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2023 noin 17 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 100 kilometrin matkalla, ja kaapelointiaste nousee noin 32,5 prosenttiin.

Kymenlaakson Sähköverkon verkkopalveluhintoja korotettiin kesäkuun alussa keskimäärin 5,8 %. Hinnankorotuksen taustalla on verkkoliiketoiminnan kustannusten voimakas kasvu. Edellinen hinnankorotus tehtiin vuonna 2018.

Energialiiketoiminnan liikevaihto osatilikaudella oli 68,0 (80,1) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 18,7 (–5,5) miljoonaa euroa. Tuloskehityksen taustalla on pääosin sähköntuotannon kannattavuuden merkittävä parantuminen.

Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla kasvoi edellisvuodesta ja oli katsauskaudella 354 (289) GWh.

Energiakriisin helpottuminen edellisvuodesta näkyi sähkön tukkumarkkinahinnan laskuna. Etenkin loppukevään ja alkukesän aikana hinnat laskivat ajoittain hyvin alas. Hintataso on kuitenkin edelleen selvästi korkeampi kuin ennen kriisin alkua.

Hiilineutraalin sähköntuotannon osuus ja aurinkosähkö kasvussa

Kymenlaakson Sähkö on mukana useissa tuulipuistohankkeissa. Hankkeista Närpiön tuulipuisto valmistui kuluvana vuonna ja Suomen suurin tuulivoimapuisto Lestijärvelle valmistuu vuonna 2025. Olkiluoto 3 -laitos yhdessä jo tehtyjen tuulivoimainvestointien kanssa lähes kaksinkertaistaa KSOY:n oman sähköntuotannon vuoteen 2025 mennessä. Samalla yhtiö siirtyy 100 prosenttisesti hiilineutraaliin tuotantoon.

Yhtiön alueelle on elokuun loppuun mennessä liitetty noin 2 990 aurinkosähköjärjestelmää, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 25 MW. Määrä vastaa noin 1 200 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Tutustu osavuosikatsaukseemme tarkemmin linkistä: KSOY osavuosikatsaus 1.1.2023–31.8.2023.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Aku Pyymäki, Kymenlaakson Sähkö Oy, puh. 05 778 0251

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki