Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2022

Julkaistu 13.10.2022

Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 111,0 (81,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,6 (10,7) miljoonaa euroa. Yhtiön jakelualueella asiakkaat käyttivät katsauskaudella sähköä 821 (849) miljoonaa kilowattituntia, mikä on noin 3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sähkön myynti oli lähellä edellisvuoden tasoa. Sähkön markkinahinta on ollut kiihtyvässä nousussa läpi katsauskauden.

Toimitusjohtaja Aku Pyymäen mukaan poikkeuksellinen sähkömarkkinatilanne ja Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen käyttöönoton viivästyminen varjostivat alkuvuoden tuloskehitystä. Tulevaisuuden näkymiä parantaa sähköntuotanto-osuuksien merkittävä yli 50 prosentin kasvu ensi vuonna. Osavuosikatsauksen ulkopuolelta voidaan todeta, että sähkön säästäminen on käynnistynyt, kertoo Pyymäki. Kymenlaakson Sähköverkon alueella käytettiin syyskuussa 2022 sähköä 9,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Keskilämpötila oli verkkoalueellamme lähes sama kuin vuonna 2021.

Konsernin tunnusluvut

1.1.–31.8.2022 1.1–31.8.2021 2021
liikevaihto M€ 111,0 81,0 135,0
liikevoitto M€ 2,6 10,7 4,4
liikevoitto% 2,3 13,2 3,2
omavaraisuusaste% 25,6 29,2 25,5
quick ratio 1,2 1,3 0,5

Verkkoliiketoiminta jatkaa vakaana

Sähköverkon verkkopalvelumaksut on pystytty pitämään lähes viisi vuotta samalla tasolla. Rakennuskustannusten nousu ja korkea inflaatio ovat nostaneet yleistä hintatasoa, mikä heijastuu myös verkon ylläpito- ja rakentamiskustannuksiin.

Sähkönjakelun keskeytyksiä on ollut yhtiön verkkoalueella ollut hieman viime vuotta vähemmän. Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2022 noin 15 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 150 kilometrin matkalla, ja kaapelointiaste nousee noin 31 prosenttiin.

Kymenlaakson Sähköverkon alueelle on elokuun loppuun mennessä liitetty lähes 1 755 aurinkosähköjärjestelmää, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 14 MW. Määrä vastaa noin 700 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Energiakriisi nosti hintoja

Energiakriisi syveni katsausjakson edetessä. Suomen hinta-alueella sähkön tukkumarkkinahinta nousi 148 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  Asiakkaiden tilanne on vaikeutunut sähkön hinnannousun vuoksi, ja asiakasyhteydenottojen määrä kasvoi katsauskaudella voimakkaasti.

Katsauskauden tulokseen vaikutti erityisesti Olkiluoto 3 -laitoksen koekäytön keskeytyminen lähes neljäksi kuukaudeksi, mikä oli suurin yksittäinen tulosta heikentänyt tekijä.

Kymenlaakson Sähkö on mukana useassa rakennus- tai suunnitteluvaiheessa olevassa tuulipuistohankkeessa. Hankkeista Närpiön tuulipuisto valmistuu vuoden 2023 toisella kvartaalilla ja Suomen suurin tuulivoimapuisto Lestijärvelle vuoden 2024 lopussa. Tavoitteemme 100 % hiilivapaasta tuotannosta ja vahvasta uusiutuvan tuotannon osuudesta etenee hyvin.

Linkki osavuosikatsaukseen

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, puh. 0400 397 474

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki