Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kymenlaakson Sähkö -konsernin verojalanjälki on lähes 43 miljoonaa euroa

Julkaistu 22.11.2021

Kymenlaakson kauppakamari laski neljän kymenlaaksolaisen yrityksen verojalanjäljet. Tiedot julkistettiin Kymenlaakson kauppakamarin Veropäivässä 22.11.2021. Kymenlaakson Sähkö -konserni oli yksi verojalanjälkensä julkaisseista yrityksistä.

Kymenlaakso Sähkö -konserni maksoi 2020 erilaisia veroja yhteensä 42,8 miljoonaa euroa. Suurimman erän muodostaa ympäristöverot (=sähkövero) 24,4 M€ ja toiseksesi suurimman erän arvonlisävero, 13 M€.

Verojalanjäljessä ovat mukana sellaiset verot ja veronluonteiset maksut, jotka jäävät yrityksen kustannuksiksi, kuten yhteisövero ja kiinteistövero. Lisäksi verojalanjälkeen luetaan ne verot ja veronluonteiset maksut, jotka ovat niin sanottuja läpikulkueriä, kuten arvonlisävero, tai jotka yritys pidättää maksamistaan suorituksista ja tilittää edelleen, kuten palkan ennakonpidätys ja lähdeverot.

Yli 7 600 Kymenlaaksoon rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuonna 2019. Kymenlaaksoon rekisteröityjen yritysten verojalanjälki vuodelta 2019 oli 755 miljoonaa euroa. Keskuskauppakamarin laskemien yritysten verojalanjälkien tarkoituksena on luoda kokonaiskuva yritystoiminnan synnyttämistä verovirroista. Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kuten sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta ja liikenneverkostoa.

Lähde: Kymenlaakson kauppakamari, mediatiedote 22.11.2021 (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki