Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Koronatilanne on vaatinut muutoskykyä ja joustavuutta

Julkaistu 27.5.2020

Kymenlaakson Sähkö siirtyi maaliskuussa pääasiassa etätöihin. Muutos oli suuri, mutta työskentely etätyöpisteissä on sujunut hyvin ja kaikissa organisaation yksiöissä töiden hoitaminen on jatkunut normaalisti. Seuraamme KSOY:ssä palveluiden laatumittareita jatkuvasti ja myös ne kertovat, että palveluiden taso ja laatu eivät ole koronaepidemian aikana heikentyneet, vaan osittain jopa parantuneet.

Haastattelimme muutamia henkilökunnan edustajia siitä, miten korona-aika on vaikuttanut työ- ja arkielämään. Juttusarjan viimeisessä osassa talousjohtaja Simo Harju kertoo oman tiiminsä koronakuulumisia sekä johdon näkemyksiä korotilanteesta KSOY:ssä.

Osaava ja muutoskyinen tiimi toimii hyvin, ollaan sitten etänä tai toimistolla

Talousjohtaja Simo Harjun tiimiin kuuluu seitsemän henkeä, jotka kaikki työskentelevät talouden ja hallinnon tehtävissä.

– Olemme kokenut, osaava ja muutoskykyinen ryhmä. Yhtiömme on suositellut kaikkia niitä työskentelemään etänä, joilla on siihen työtehtävien puolesta mahdollisuus. Talous- ja hallintotiimissä olemme noudattaneet tätä ohjeistusta mielestäni onnistuneesti. Olemme vuorotelleet tarvittavien toimistopäivien kanssa niin, etteivät samoja työtehtäviä tekevät ole samaan aikaan toimistolla. Meillä on käytössämme etätoimistoon soveltuvat työskentelyvälineet ja työt ovat hoituneet mallikkaasti myös etätyökonttoreiltä käsin.

Simolla itsellään, ja myös muutamalla tiimiläisellä, oli jo ennestään kokemusta etätyöskentelystä, joten etätyön lisääntyminen ei ollut iso muutos. Toimipisteessä työpisteet sijaitsevat lähekkäin ja kommunikointi on helppoa, nyt etäyhteys hieman rajoittaa sitä. Jotkut ryhmästä ovat halunneet tehdä enemmän toimistopäiviä, ja siihen on annettu mahdollisuus. Etäosastokokouksia on järjestetty säännöllisesti. Niissä on jaettu tietoa puolin ja toisin, ja samalla on kuunneltu ja aistittu tiimiläisten mielialaa ja mahdollisia huolia.

– Korona tekee esimiestyön entistä haastavammaksi, koska viestintä on väkisinkin erilaista fyysisessä etäisyydessä. Sosiaalisten rajoitteiden takia esimiesten tulee olla entistä tarkkaavaisempia alaistensa mielialoista etätyössä. On haastavampaa olla läsnä alaiselle, kun se perustuu etäyhteyksiin. Olemme erilaisia ja monille meistä työelämän tarjoama sosiaalinen yhteisöllisyys on hyvin tärkeää. Suosittelen lämpimästi pitämään hyvää huolta fyysisestä terveydestä riittävällä ja tilanteeseen sopivalla liikunnalla. Etätoimistosta on hyvä päästä työpäivän jälkeen ulos luontoon. Se lisää virkeyttä, jaksamista ja parantaa mielialaa. 

Toisistaan välittäminen ja joustavuus ovat korostuneet koronatilanteen aikana

Koko yhtiön kannalta ajatellen tämä poikkeuksellinen tilanne ja toimenpiteet ovat pakottaneet testaamaan muutoskykyämme ja joustavuuttamme.

– Mielestäni testi on onnistunut hienosti. Hyvin nopeasti molemmat toimistomme siirtyivät etävaihteeseen. Työn tuottavuus ei ole laskenut muutoksen seurauksena. Uskon myös, että kriisissä yhteenkuuluvuus ja toisistamme välittäminen kasvaa. Tätäkin on ollut havaittavissa.

KSOY on toteuttanut kaksi henkilöstökyselyä koronatilanteen aikana. Toinen kyselyistä on juuri päättynyt ja vastauksia analysoidaan. Yksi eniten huolta aiheuttavista teemoista on työergonomia, kun työskentelyolosuhteet kotona eivät monilla tietenkään vastaa toimipisteen työskentelytilaa.  Työergonomian kanssa on ollut hankaluuksia, myös minulla, Simo vahvistaa. Myöskin pienten koululaisten vanhemmilla, joilla lapset ovat olleet kotiopetuksessa koronan aikana, on varmasti ollut jonkin verran haasteita ja häiriötekijöitä. Samoin sosiaalisuuden muuttuminen virtuaaliseksi on vaatinut totuttelua. Joillekin se on ollut helpompaa, toisille hieman vaikeampaa. Kyselyiden mukaan etätyöskentely on kuitenkin sujunut hyvin ja sille toivotaan jatkuvuutta.

Kun valtionjohdon asettamat rajoitukset ja suositukset astuivat voimaan, KSOY:n johto reagoi hyvin nopeasti etätyöskentelyn lisäämiseksi. Suljimme fyysiset asiakaspalvelupisteet ja lisäksi toimipisteissä työskentelyyn tehtiin mm. hygieniaa parantavia toimenpiteitä. Simo Harju kertoo, että KSOY:ssä on ollut etätyömahdollisuus ja -ohjeistus jo aikaisemminkin käytössä.

– Etätöitä on ollut tavoitteena joka tapauksessa lisätä asteittain, koronan myötä sadut kokemukset ehkä nyt osittain helpottavat tai ainakin nopeuttavat uusien etätyötapojen käyttöönottoa.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki