Gå till innehållet
Hae sivustolta

Bästa effekt genom rätt placering

29.3.2023

Ett eget solelkraftverk producerar i allmänhet bäst när panelerna monteras på taket till en byggnad. Det är dock även möjligt att placera panelerna på väggarna eller gården. Paneler monterade på gården kan i bästa fall till och med producera mer elektricitet än paneler på taket, men det kan vara en utmaning att hitta utrymme för ett fält med paneler.

I småhus monteras solelkraftverkets paneler i allmänhet på taket och det finns en god orsak till det.

På taket är panelerna skyddade från skador som orsakas av stötar och från vandalism. De flesta sadeltak har en lutningsvinkel som lämpar sig som sådan för panelerna även om den kanske inte är helt optimal. Det är i allmänhet nästan ingenting som sträcker sig upp på samma höjd som taket och som skulle kasta skugga över panelerna – såsom planteringar på gården. Dessutom är en montering på taket alltid möjlig, även om huset är beläget på en liten tomt.

I sommarhettan kan en takhalva med solpaneler också bidra till boendetrivseln. När solen lyser gassar på panelerna i stället för på takets yta och luftströmmen som kyler panelerna går mellan taket och panelerna, kan det hända att rummen på övre våningen i huset förblir lite svalare än normalt.

Österut riktat tak för morgonpigga

Men om takhalvan i stället för söder är riktad mot öst och väst, lönar det sig ändå med en takmontering?

– Ja, ofta lönar det sig, svarar expert Teemu Kettunen vid det statliga bolaget för hållbar utveckling Motiva. Enligt honom går det att kompensera ett ”sämre” väderstreck med ett större antal paneler och genom att montera dem på båda takhalvorna.

– Paneler som placerats på takhalvor som är riktade mot öst och väst producerar el jämnare från morgon till kväll än paneler som är riktade söderut. Detta i sin tur kan innebära att det är lättare att själv utnyttja elektriciteten, vilket i allmänhet lönar sig bättre än att sälja överloppsel.

Kettunen uppmanar till att fundera på om ens egen elförbrukning är förlagd mer till morgonen eller kvällen. Utifrån den informationen kan ett proffs räkna ut hur många paneler det lönar sig att placera på takets östra sida och hur många på dess västra sida.

Kettunen uppskattar att utan kompensation stannar den årliga elproduktionen från en montering öst–väst ungefär på en tjugo procent lägre nivå än produktionen från paneler som är riktade söderut.

Väggställning mot norr

Montering på taket har få negativa sidor. Den dyraste överraskningen är om det blir nödvändigt att förnya taket innan panelerna monteras. Enligt rekommendationen ska takets kvarvarande livslängd vara åtminstone lika lång som solpanelernas beräkningsmässiga livscykel, dvs. minst 20–25 år. Taket ska hålla panelernas tyngd och den ökande vindbelastningen. En panel väger ungefär 20 kg.

Det finns två alternativ: Taket förnyas nu och panelerna monteras på det nya taket. Alternativet är att panelerna monteras på det gamla taket och när det är tid att byta ut taket, avmonteras panelerna, takbeläggningen förnyas och panelerna monteras tillbaka – eller de gamla panelerna byts samtidigt ut mot nya, mer effektiva modeller.

– Båda alternativen påverkar projektets lönsamhet, påpekar Kettunen.

Kan panelerna skruvas fast i väggställningar? Det här görs sällan i småhus eftersom en väggmontering inte ger egentliga fördelar jämfört med en takmontering. Enligt Kettunen är det närmast norra Finland och ett tjockt snötäcke på våren som utgör ett undantag.

– På våren när solen skiner på låg höjd, kan snön ha en överraskande stor reflekterande inverkan. Det bidrar till en tydlig ökning av elproduktionen hos en vertikalt monterad panel redan i ett tidigt skede.

Panelfält på landsbygden

Det tredje alternativet, montering på marken, med andra ord placeras solpanelerna i ställningar ute på gården, är också sällsynt i småhus.

Det bästa med detta alternativ är att panelerna är enkla att underhålla – det är inte nödvändigt att klättra upp på taket – och att panelernas monteringsvinkel kan göras optimal. Då börjar paneler som monterats relativt upprätt producera el redan tidigt under snörika vårar. En annan fördel är att effektiva dubbelsidiga paneler kan användas på ett lönsamt sätt när panelerna inte installeras tätt.

De negativa sidorna är dock fler än vid takmontering. Det uppstår lättare skuggor exempelvis från träd och risken för skador och vandalism som skadar panelerna är större. Dessutom kräver panelerna starka ställningar som anläggs stadigt på marken vilket i sin tur kostar mer än en takmontering. Ställningar för markmontering ökar investeringskostnaderna med upp till 20–25 procent.

Atte Kallio, vice ordförande för Suomen Aurinkoenergiayhdistys ry, beräknar att i optimala förhållanden kan en markmontering producera några procent mer elektricitet än en identisk takmontering, men att ställningarna gör att den som investering är några procent dyrare.

Kallio påpekar ytterligare att det på småhusområden i normala fall inte finns tillräckligt med utrymme för panelfält.

– Eller om det finns utrymme så är platserna där de kan placeras dåliga. En markmontering kommer i fråga i första hand på landsbygden, men även där smälter panelerna bättre in i landskapet när de monteras på taket.

Lugnare utvecklingstakt

Vad är nytt i solpanelstekniken?

Enligt Kallio har panelernas effekt och verkningsgrader vuxit något, vilket också priset har gjort. Det har öppnats flera intressanta forskningslinjer och nya material testas, men några stora språng inom utvecklingen är inte synliga.

– Många material som har tänkts ersätta kisel har tills vidare stött på två problem: en blygsam livscykel och kostnadseffektivitet.

Livscykeln hänvisar till att även om materialet producerar el på ett bra sätt, förblir det funktionsdugligt i en panel i endast några år varvid det inte lönar sig att tillverka det kommersiellt. Den kan inte då göras till en välsäljande, det vill säga kostnadseffektiv produkt.

– En kiselbaserad panel är fortfarande mainstream och överlägsen när vi jämför pris och elproduktion, summerar Kallio.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä