Gå till innehållet
Hae sivustolta

Använder vi mer el än grannen?

1.1.2023

Elförbrukningsmängderna i olika typer av hushåll varierar utifrån utrustningsnivån i hemmet, men det finns även genomsnittsvärden. När du är på jakt efter egna sparobjekt kan referensuppgifter vara till nytta. Du får reda på den verkliga elförbrukningen i ditt eget hushåll från tjänsten KSOY Online.

Jämförelsen av förbrukningssiffrorna med liknande hushåll ger dig tips om din energianvändning. Om dina siffror skiljer sig avsevärt från de övriga, kan det finnas en tydlig förklaring eller ett ypperligt sparobjekt. Det kan vara svårt att direkt hitta hur elanvändningen i det egna hushållet fördelas på olika mål, men genom att undersöka växlingarna i elanvändningen under olika tider av dygnet är det möjligt att dra slutsatser.

Så här mycket el förbrukas i genomsnitt i olika typer av bostäder

Fördelningarna av förbrukningen är riktgivande och baserar sig på den senaste utredningen av hushållens elanvändning (Adato 2011).

Online-tjänsten är en bra partner i energispartalkot

Genom att utnyttja och följa tjänsten KSOY Online är det lättare att hitta sparåtgärder. I tjänsten ser du dina faktiska elanvändningssiffor per år, månad, vecka och dag samt jämförande uppgifter för tidigare perioder.

Genom att följa upp förbrukningen per timme kan du se när apparaterna som använder el, exempelvis uppvärmningen av rum och vatten, kopplas på under olika tider av dygnet. På bastudagen återspeglas bastuugnens förbrukning och särskilt konsekvenserna av bastuugnen, om du glömt att stänga av den, tydligt i elräkningen.

I uppföljningen ser du förbrukningstopparna i ditt hushåll när elanvändningen är som störst. Är det möjligt att styra elanvändningen på annat sätt? Genom att sänka förbrukningstopparna inverkar du på elens tillräcklighet, pris och miljövänlighet även på lång sikt. Det är viktigt att försöka undvika förbrukning vardagar klockan 8–10 och 16–20 när elförbrukningen är på topp i hela landet och elen som dyrast.

I den dagliga förbrukningen syns även elanvändningens baslast. Det betyder apparater som använder el och som är påslagna hela tiden, exempelvis kylskåp och frysar och VVS-anordningar. Om förbrukningen hos en enskild elapparat gör dig betänksam, lönar det sig att mäta den med en energiförbrukningsmätare som du till exempel kan låna på biblioteket. Exempelvis en gammal frys kan förbruka förvånansvärt mycket el. Särskilt nya kylskåp och frysar har en helt annan nivå av energiförbrukning.

Kolla följande i din egen online-tjänst:

  • Hur har din förbrukning utvecklats på årsnivå? Har den ökat, eller har du fått elförbrukningen att minska? Om förbrukningen har förändrats ska du fundera över orsakerna.
  • Jämför dina förbrukningsuppgifter med motsvarande hushåll.
  • Undersök förbrukningstopparna i ditt eget hushåll. Är det möjligt att styra elanvändningen så att den blir jämnare eller förlägga den till en förmånligare tid?

Så här kommer du till tjänsten

Logga in på adressen online.ksoy.fi/Login.
Du behöver bankkoder eller ett mobilcertifikat för att logga in.

Du hittar omfattande anvisningar för användning av tjänsten
på vår webbplats www.ksoy.fi/onlineohje.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä