Gå till innehållet
Hae sivustolta

Nättjänstavtal

Nätttjänstsavtalet omfattar alla tjänster i anslutning till överföring av el från kraftverken som producerar el ända till användningsstället. Kymmenedalens Elnät Ab svarar för överföringen av el och vår skyldighet är att leverera el till de ställen där den behövs.

Bekanta dig med avtalen och välj det alternativ som lämpar sig bäst för dig. När du har valt ett överföringsavtal kan du byta ut det mot ett annat tidigast efter att du använt det i ett år.

Normal överföring

 • Elförbrukningen sker i allmänhet under dagtid.
 • Lämpar sig bl.a. för höghusbostäder, fritidsbostäder samt rad-, par och egnahemshus som använder någon annan uppvärmningsform än elektricitet.
 • Överföringsavgiften hålls oförändrad hela dygnet året runt.

Nattöverföring

 • Du använder el också på natten och du har eluppvärmning.
 • Du kan t.ex. värma upp bruksvattnet på natten eller fastigheten har ackumulerande eluppvärmning.
 • Överföringsavgiften är förmånligare under natten.

Säsongöverföring

 • Du har möjlighet att elda med ved på vintervardagar.
 • Du kan använda en värmepump för uppvärmning och nedkylning.
 • Du har en bondgård på vilken elförbrukningen är hög sommartid.
 • Elförbrukningen sker i ett företag vars huvudsäkring är högst 3 x 160 A.
 • Överföringsavgifen är förmånligare under sommarsäsongen och på nätter och söndagar under vintersäsongen, avgiften för vintervardagar är högre.

LSP-effekt

 • Lämpar sig för företag vars huvudsäkring är större än 3 x 160 A.
 • Driftavgiften bildas på samma sätt som för säsongöverföring.
 • Utöver grund- och överföringsavgiften inverkar även de uppmätta topparna av aktiv effekt och reaktiv effekt på överföringsavgiften.

MSP-effekt

 • Lämpar sig för företag som har stort effektbehov.
 • Driftavgiften bildas på samma sätt som för säsongöverföring.
 • Elöverföringen sker med 20 kV spänning vilket förutsätter att kunden äger och underhåller själv en transformator som krävs för eldistributionen.
 • Utöver grund- och överföringsavgiften inverkar även de uppmätta topparna av aktiv effekt och reaktiv effekt på överföringsavgiften.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä