Gå till innehållet
Hae sivustolta

KSOY Pörssi

Tänk om du skulle köpa din el direkt från elbörsen?

Obs! På grund av det rådande marknadsläget för el är vårt avtalsurval begränsat för tillfället. Vi säljer nya elavtal tills vidare endast till elförbrukningsställen som ligger inom Kymmenedalens Elnät Ab:s område.

På detta sätt är ditt elpris alltid på aktuell nivå eftersom det baserar sig direkt på noteringen på elbörsen NordPool. Genom att följa med elbörsen ser du nästa dags timpris och ju mer du kan styra din egen elförbrukning till de förmånliga timmarna desto mer sparar du.

  • Du får alltid el till ett aktuellt pris. Avtalspriset baserar sig på priset på elbörsen NordPool och följer det timvisa elpriset för Finlands prisområde.
  • Du betalar en månatlig grundavgift för elen och ett timpris vilket består av börspriset och en expeditionsavgift 0,23 cent/kWh.
  • Lämpar sig för objekt vars säkringsstorlek är max 3 x 63 A.
  • Avtalet gäller tillsvidare.

Prissättning av KSOY Pörssi:

• grundavgift 2,99 €/mån
• expeditionsavgift 0,23 cent/kWh + timpris* x,xx cent/kWh

Beställ

*egen förbrukning per timme x elpris per timme = timpris

Inkl. 24 % moms. Säkringsstorlek max 3 x 63 A. På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

Vi betjänar dig i alla frågor som gäller elavtalet

Ingå ett avtal genom att ringa 05 7780 500, på vår onlinetjänst eller genom chattfönstret på vår webbplats.

Följa elpriset

Du kan följa elbörsens nästa dags timpris på NordPools webbplats på adressen https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/FI/Hourly/?dd=FI&view=table.

Välj från Elspot prices ”FI” så ser du följande dags timpriser. Du kan följa börspriset med Fingrid Oyj:s applikation Tuntihinta som kan laddas ner i mobilen (Android, Windows Phone ja iPhone) här.

Om vi inte får din elmätares timförbrukningsuppgifter från let lokala elnätbolaget utgörs avtalets pris av en grundavgift (2,99 €/mån), en expeditionsavgift (0,23 cent/kWh) och det förverkligade månatliga medelpriset.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä