Bolagets verksamhet kortfattat i siffror 2019

  2019 2018 2017 2016 2015
Omsättning (milj. euro) 119,7 124,2 93,6 94,1 93,9
Rörelsevinst (milj. euro) 22,9 23,0 53,7 13,4 9,1
Rörelsevinst (%) 19,2 18,5 57,4 14,3 9,7
Balansräkning (milj. euro) 265,2 269,0 266,9 262,7 258,1
Utbetald utdelning (milj. euro) 9,6 8,5 8,3 11,0 11,0
Investeringar (milj. euro) 18,0 18,0 17,1 28,3 21,2
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 14,9 14,6 31,3 12,0 6,1
Soliditet (%) 28,2 24,7 20,1 34,8 33,437,5
Likviditet (Quick ratio) 1,4 1,3 1,9 1,4 1,7
Antal anställda i genomsnitt 58 60 64 84 137