Bolagets verksamhet kortfattat i siffror 2018

  2018 2017 2016 2015 2014
Omsättning (milj. euro) 124,2 93,6 94,1 93,9 106,2
Rörelsevinst (milj. euro) 23,0 53,7 13,4 9,1 12,0
Rörelsevinst (%) 18,5 57,4 14,3 9,7 11,3
Balansräkning (milj. euro) 269,0 266,9 262,7 258,1 239,2
Utbetald utdelning (milj. euro) 8,5 8,3 11,0 11,0 10,7
Investeringar (milj. euro) 18,0 17,1 28,3 21,2 38,6
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 14,5 31,3 12,0 6,1 8,5
Soliditet (%) 24,7 20,1 34,8 33,437,5  
Likviditet (Quick ratio) 1,3 1,9 1,4 1,7 1,4
Antal anställda i genomsnitt 60 64 84 137 163