• koskenlasku

Bolagets verksamhet kortfattat i siffror 2016

  2016 2015 2014 2013 2012
Omsättning (milj. euro) 94,1 93,9 106,2 119,4 131,2
Rörelsevinst (milj. euro) 13,4 9,1 12,0 18,8 25,5
procent av omsättningen (%) 14,3 9,7 11,3 15,8 19,4
Balansräkning (milj. euro) 262,7 258,1 239,2 225,3 211,3
Utbetald utdelning (milj. euro) 11,0 * 11,0 10,7 10,6 14,7
Investeringar (milj. euro) 29,2 16,7 35,7 36,8 26,6
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 9,1 4,4 6,0 9,9 14,9
Soliditet (%) 59,9 58,2 63,9 67,7 71,3
Soliditet exkl. anslutningsavgifter (%) 34,8 33,4 37,5 40,3 43,2
Likviditet (Quick ratio) 1,4 1,7 1,4 1,9 2,0
Antal anställda i genomsnitt 84 137 163 180 174

*) Styrelsens framställning