Bolagets verksamhet kortfattat i siffror 2020

  2020 2019 2018 2017 2016
Omsättning (milj. euro) 107,9 119,7 124,2 93,6 94,1
Rörelsevinst (milj. euro) 16,9 22,9 23,0 53,7 13,4
Rörelsevinst (%) 15,62 19,2 18,5 57,4 14,3
Balansräkning (milj. euro) 274,8 265,2 269,0 266,9 262,7
Utbetald utdelning (milj. euro) 8,4 9,6 8,5 8,3 11,0
Investeringar (milj. euro) 17,2 18,0 18,0 17,1 28,3
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 10,9 14,9 14,6 31,3 12,0
Soliditet (%) 28,9 28,2 24,7 20,1 34,8
Likviditet (Quick ratio) 1,6 1,4 1,3 1,9 1,4
Antal anställda i genomsnitt 59 58 60 64 84