Årsberättelser och delårsrapporter

Vi publicerar årsberättelserna och delårsrapporterna som webbpublikationer. Du kan läsa dem med vilken terminalutrustning som helst. Om du vill kan du även skriva ut rapporterna eller delar av dem. Fråga kommunikationsavdelningen på Kymmenedalens El om årberättelser som publicerats före 2015.

Börja läsa våra webbpublikationer