• koskenlasku

Årsberättelser och delårsrapporter

Vi har publicerat årsberättelserna och delårsrapporterna som webbpublikationer fr.o.m. 2015. Du kan läsa dem med vilken terminalutrustning som helst. Om du vill kan du även skriva ut rapporterna eller delar av dem. Fråga kommunikationsavdelningen på Kymmenedalens El om årberättelser som publicerats före 2015.

Börja läsa våra webbpublikationer