Affärsverksamhet

Vi har verksamhet inom två affärsområden: försäljning av elenergi och elöverföring. 

Elproduktion och -försäljning

Ungefär hälften av den elektricitet som vi säljer skaffas från den nordiska elbörsen och över 45 procent produceras med egna produktionsandelar. Av denna mängd är över 92 procent kolneutralt producerad och vi uppskattar att siffran kommer att stiga till 100 procent under de närmaste åren.

Vi säljer elektricitet till konsumenter och företag. Inom koncernen svarar Kymmenedalens El Ab för produktion och försäljning av elektricitet. Energiverksamhetens andel av hela koncernens omsättning är något över hälften.

Elanslutningar och elöverföring

Vi levererar elektricitet till fyra landskap – utöver Kymmenedalen även till Södra Karelen, Nyland och Päijänne-Tavastland. Vi investerar fortlöpande i eldistributionssäkerheten bl.a. genom att dra mellan- och lågspänningsnätet med markkablar. Utöver planering, byggande och drift av elnätet ansluter vi kunderna till nätet och mäter elförbrukningen. Kymmenedalens Elnät Ab svarar för koncernens nätverksamhet.

Informera dig om nyckeltalen för elnätsverksamheten som Energimyndigheten har gett ut