Mindre huvudsäkring

När din elanvändning minskar kan du ta en mindre huvudsäkring i bruk och spara genom att betala en mindre grundavgift. Diskutera med en elentreprenör hur stor huvudsäkring du behöver. Du kan beställa byte av huvudsäkringarna av en entreprenör eller för små mål även av Kymmenedalens Elnät.

För ändringsarbetet debiterar vi en avgift enligt prislistan. När en entreprenör byter huvudsäkringen till en mindre debiterar vi en avgift för byte av produkt. Den tidigare använda huvudsäkringen förblir användningsrätten för anslutningen vilket betyder att du kan byta tillbaka till en lika stor huvudsäkring utan en tilläggsanslutningsavgift.