Prislistor

Nätttjänstavgiften påverkas inte av elmängden som används, kostnaderna är så gott som helt fasta. Energimyndigheten övervakar att nätttjänstavgifterna för elektricitet är rimliga.

För nättjänstavgiften får du

  • rätt att använda elektricitet när som helst och så stora mängder som den egna anslutningen tillåter
  • övervakning av eldistributionen 24 timmar om dygnet och åtgärdande av störningar året runt.
  • elmätning och rapporter över din egen elanvändning för varje timme.
  • underhåll och förnyande av elnätet, regelbundna inspektioner, underhåll och röjning av linjegatan