Övriga tekniska anvisningar

I syfte att säkerställa elsäkerheten rekommenderar vi att de kabelstorlekar och -typer som nämns i anvisningen ska användas som anslutningsledning för lågspänningsanslutningar.

När du förnyar en gammal anslutningskabel rekommenderar vi att du byter ledningen i enlighet med anvisningen.