Mätningsanvisningar för entreprenören

I anvisningen Sähkönmittaus pienjännitteellä (Elmätning med lågspänning) uppger vi Kymmenedalens Elnät Ab:s krav på hur mätningen ska genomföras i nya objekt och saneringsmål.

En egen anvisning om genomförandet av höghussanering finns också. När du följer anvisningen kan vi samla in alla de mätningsuppgifter som behövs för fakturering av kunderna så exakt som möjligt.