Blankett med allmänna uppgifter

De som arbetar inom elbranschen ska fylla i blanketten med allmänna uppgifter om det är fråga om:

  • mätning av en ny anslutning. Innan du gör en beställning ska du kontrollera att den som ansluter sig har ett gällande anslutnings-, nät- och försäljningsavtal.
  • ändring av storleken av anslutningens eller användningsställets huvudstorlek
  • förnyande av kundens mätcentral
  • förnyande eller byte av anslutningskabel
  • ändringar som gäller användningsstället, t.ex. avlägsnande av mätaren (avlägsna inte själv mätaren)
  • plombering av mätaren
  • koppling av en byggplatscentral till anslutning som är större än 3 x 63 A

Blanketten med allmänna uppgifter öppnas i PDF-format när du klickar på nedanstående länk.

  • Du kan fylla i den på din egen dator och sända den per e-post till anslutningsförsäljningen genom att trycka på ”Sänd”
  • Du kan spara blanketten på din egen dator för arkivering eller skriva ut den och skicka den som brevpost till den adress som står skriven i nedre kanten av blanketten

Fyll i på blanketten uppgifterna om målet, kopplings- och mätningsuppgifterna samt uppgifterna om den som bygger elanläggningen. Vi bekräftar kopplingstiden som du önskat på blanketten. Vi skickar begäran om koppling till vår tjänsteleverantör Empower som svarar för koppling av mätaren. Om det handlar om ändring av en gammal anslutning kommer Empowers Service center överens med dig om tidtabellen.

Om du utför ändringar i flera användningsställen samtidigt ska du använda anmälan för flera mätare, den omfattar utöver grundblanketten även en andra sida där du meddelar uppgifterna om användningsstället. Om anslutning av solpaneler eller övrig småproduktion meddelar du på Blanketten för mikroproduktion.

Sänd en ifylld blankett med allmänna uppgifter per s-post till mailto:liittymamyynti@ksoy.fi eller lämna den till våra regionkontor i Kotka eller Elimä.

Du får mer information från vår anslutningsförsäljning. (LINKKI yhteystietoihin)

Om du inte har Acrobat Reader i din dator kan du ladda ner den nyaste versionen av programmet här. Vi rekommenderar även att du laddar ner en ny version, om du har problem med att sända eller spara din blankett.