Entreprenörstjänst

Vår anslutningsförsäljning betjänar entreprenörer i ärenden som gäller anslutningar och ändringar i dem. Vi mottar anmälningar om installationer på blanketten med allmänna uppgifter. Bekanta dig även med mätningsanvisningen för entreprenörer och övriga tekniska anvisningar som hjälper dig i ditt arbete.