El till byggplats eller för tillfälligt bruk

När du behöver byggplatsel till ett mål som även kommer att få en permanent anslutning, exempelvis en villa eller en fritidsbostad, ska du läsa anvisningarna.

Om elbehovet är temporärt, t.ex. ett evenemang, en byggplats för ett rad- eller våningshus eller ett motsvarande mål där det finns en tydlig tidpunkt när elanvändningen upphör, behöver du en temporär elanslutning. Vi ingår ett avtal om en temporär anslutning för en bestämd tid, högst fem år i taget.

En temporär anslutning har inte en anslutningsavgift men vi uppbär kostnaderna för byggandet och rivandet av en temporär ledning. Vi hyr ut vid behov byggplatscentraler som lämpar sig för 3 x 25 A eller 3 x 63 A anslutningar. Om en parktransformator byggs för en temporär anslutning uppbär vi utrustningsahyra för transformatorn. Du hittar kopplings- och losstagningsavgifterna och hyrorna för byggplatscentraler i vår serviceprislista.

Koppling av elektricitet till en temporär anslutning förutsätter att du har ingått nättjänst- och elförsäljningsavtal. Ta kontakt med det energibolag som du har valt. Vi kopplar elektriciteten och installerar en fjärravläst mätare inom 8 arbetsdagar från mottagandet av beställningen när alla ärenden och avtal som hänför sig till kopplingen är i ordning. Vi kopplar en byggplatscentral som är större än 3 x 63 A efter att elentreprenören har skickat blanketten med allmänna uppgifter som gäller den.

Ta kontakt med anslutningsförsäljningen