Uppsägning av anslutning

Om elanvändningen på en fastighet har upphört helt och hållet, och det inte finns planer på ny användning, kan du säga upp anslutningen. Vi kontrollerar de anslutningsavgifter som betalats för anslutningen och återbetalar till dig en avgift från vilken avdragits nedläggningskostnaderna.

För att få elektricitet tillbaka till en uppsagd anslutning måste du göra ett nytt anslutningsavtal och betala en ny anslutningsavgift.