Större huvudsäkring

När din elanvändning ökar är det möjligt att du behöver en större anslutning. Förstoring av anslutningen innebär att huvudsäkringarna blir större. Diskutera med en elentreprenör hur stor anslutning du behöver. Entreprenören byter även i praktiken ut huvudsäkringarna mot större och meddelar elbolaget om bytet.

Granskning av mätcentralens anslutningskabel

I samband med att huvudsäkringen byts ut mot en större kontrollerar elentreprenören att mätcentralen och anslutningskabeln på tomten motsvarar storleken på den nya anslutningen. Om det krävs ändringar utför elentreprenören arbetena. I samband med att mätcentralen förnyas avlägsnar vi mätaren från den gamla centralen och kopplar den till den nya centralen. Du betalar en åtgärdsavgift för arbetet.

Tilläggsanslutningsavgift

I samband med att anslutningen förstoras gör vi ett nytt anslutningsavtal för fastigheten och uppbär en tilläggsanslutningsavgift. Avgiften utgör differensen mellan anslutningsavgifterna för den nya och den gamla huvudsäkringsstorleken i zonprislistans områden I och II. I övriga fall fastställs avgiften utifrån nätkostnaderna men är minst differensen mellan anslutningsavgifterna enligt zonprislistan.

När du förstorar anslutningen kontrollerar vi dimensioneringen av vårt nät och utför nödvändiga ändringar. Eventuella ändringsarbeten ingår i tilläggsanslutningsavgiften. Genom detta säkerställer vi att elkvaliteten är tillräckligt bra och användningen säker. Se anslutningsprislistan.

Ändring av nättjänstavtal

När en större huvudsäkring tas i bruk ändras grundavgifterna enligt den valda storleken på huvudsäkringen. I samband med detta lönar det sig att kontrollera, om det bland nättjänstavtalen finns ett alternativ som är bättre än det nuvarande avtalet. Vår kundtjänst ger råd om jämförelsen, se priserna på pristilista för nättjänst.