Överför anslutningen till underhåll

När ingen el används i fastigheten men du vill ha kvar beredskapen, lönar det sig att överföra anslutningen till underhåll. Då betalar du en underhållsavgift enligt storleken på anslutningens huvudsäkring och den övriga elfaktureringen upphör. I samband med övergången till underhåll avbryter vi elleveransen till användningsstället och avlägsnar mätaren. Vi uppbär en åtgärdsavgift för mätinsallationsarbeten enligt prislistan för avlägsnande av mätaren.

En anslutning som överförts till underhåll får du tillbaka till normal användning utan avgift. Innan anslutningen kan tas i bruk efter att ha varit i underhåll, ska du kontakta en elentreprenör som kontrollerar installationerna. Elentreprenören beställer kopplingen med en blankett med allmänna uppgifter.

En anslutning som överförts till underhåll blir även kvar på en tomt från vilken byggnaden har rivits och den kan tas i bruk i en ny fastighet som byggs på samma plats. Eftersom du i samband med ett fastighetsköp kan överföra elanslutningen till den nya ägaren, är en anslutning som är i underhåll till fördel även när fastigheten säljs.

För nya anslutningar som färdigställs efter 1.3.2011 uppbär vi en underhållsavgift, om inte anslutningen har kopplats före utgången av följande kalenderår.