Elanslutning vid fastighetsköp

Vid fastighetsköp överförs elanslutningsavtalet inte automatiskt till den nya ägaren i samband med överlåtelse av fastigheten. Det lönar sig att avtala om överföring av anslutningsavtalet i köpebrevet så att man inte behöver uppgöra ett separat överlåtelsebrev.

När du i egenskap av säljare säger upp elavtalen för en anslutning ska du på samma gång meddela oss om överföring av anslutningen till den nya ägaren. Vi kan vid behov begära att få en kopia av köpebrevet eller något annat bevis på överföring av anslutningen. I samband med ägarbytet för anslutningen ingår vi med den nya ägaren ett anslutningsavtal som ersätter det gamla avtalet för fastigheten. Vi uppbär inte en ny anslutningsavgift för uppgörande av avtalet.