Råd om trädfällning

Står trädet som ska fällas nära elledningar? Kan det skada elledningarna när det fälls eller ge upphov till fara för personen som fäller det?

På webbplatsen www.tukes.fi (på finska) har du möjlighet att läsa säkerhetsanvisningar, se på videofilmer och läsa aktuella artiklar om utförandet av arbeten i närheten av elledningar. På webbplatsen har man samlat handlingsanvisningar för trädfällning, jordbruk, lyftarbeten och grävarbeten. På webbplatsen hittar du råd om hur du undviker olyckor och anvisningar för situationer om elledningen har skadats.

Du kan också fråga om råd från vår avgiftsfria trädfällningsrådgivning. Tjänsten omfattar handledning i trädfällning så att det är tryggt att fälla träd i närheten av elledningar.

Ägaren av tomten sörjer för fällandet av trädet, de nödvändiga tillstånden och efterbehandlingen.

Beställ trädfällningshjälp i god tid (2 veckor före) genom att ta kontakt med vår avtalsentreprenör.

TRÄDFÄLLNINGSHJÄLP

Elvera Oy

vardagar kl. 8–16
tfn 029 170 4608