Kabelvisning

Innan du inleder jordschaktningsarbeten ska du försäkra dig om att det inte löper elkablar eller jordningskablar i marken längs rutten. Det ingår i vår avgiftsfria service att ge dig information om jordkablarnas läge och att visa dem för dig. Kontakta oss minst tre dagar innan schaktningsarbetena ska inledas.

Johtotieto Oy utreder placeringen av jordkablar i vårt distributionsområde. Johtotieto tar reda på om det löper jordkablar i schaktningsområdet och beställer visning av kablarna vid behov. Du kan också beställa en utredning av kabeldragningen per e-post.

UTREDNING AV PLACERINGEN AV JORDKABLAR

Johtotieto Oy 
tfn 0800 12600
info@johtotieto.fi