Elnät

De lokala elnätsbolagen svarar för nättjänsten. Kymmenedalens Elnät levererar el till hemmen och företagen i fyra landskap, dvs. Kymmenedalen, Södra Karelen, Päijänne-Tavastland och i Nyland. Vårt mål är att trygga en störningsfri eldistribution varje dag året runt.

jakelualuekartta-se-2016