Prishistoria

Timpriserna för KSOY Pörssi idag:

Priset är priset för Finlands prisområde i elbörsen Nord Pool. Till priset har lagts KSOY Pörssi -avtalets leveransavgift (0,23 cent/kWh), moms 24 %.