Prislista för elöverföring 1.1.2018

Normalöverföring
Grundavgift moms 0 % moms 24 %  
3 x 25 A, 1 x 35 A *) 10,85  13,45 €/mån
3 x 25 A, 1 x 35 A 16,31 20,22 €/mån
3 x 35 A 33,51 41,55 €/mån
3 x 50 A 45,66 56,62 €/mån
3 x 63 A 67,17 83,29 €/mån
3 x 80 A 106,50 132,06 €/mån
3 x 100 A 136,98 169,85 €/mån
Förbrukningsavgift 1,9435 2,41 c/kWh
 Nattöverföring
Grundavgift  moms 0 %               moms 24 %                  
3 x 25 A, 1 x 35 A *) 21,77  26,99 €/mån
3 x 25 A, 1 x 35 A 32,52 40,32 €/mån
3 x 35 A 52,77 65,43 €/mån
3 x 50 A 73,56 91,21 €/mån
3 x 63 A 91,52 113,48 €/mån
3 x 80 A 131,57 163,15 €/mån
3 x 100 A 172,98 214,50 €/mån
3 x 125 A 228,69 283,58 €/mån
3 x 160 A 270,52 335,45 €/mån
Förbrukningsavgift dag * 1,9274 2,39 c / kWh
Förbrukningsavgift natt * 0,6612 0,82 c / kWh
 Årtidsöverföring
Grundavgift som vid nattöverföring moms 0 %              moms 24 %                   
Förbrukningsavgift vintervardag * 2,6774 3,32 c / kWh
Förbrukningsavgift övrig tid * 0,8629 1,07 c / kWh
 LSP-effekt
  moms 0 %            moms 24 %                  
Grundavgift 146,68 181,88 €/mån
Effektavgift 4,63 5,74 €/kW, mån
Reaktiv effekt 7,64 9,47 €/ kVAr,mån
Förbrukningsavgift, vintervardag * 1,7200 2,13 c / kWh
Förbrukningsavgift, övrig tid * 0,8200 1,02 c / kWh
 MSP-effekt
  moms 0 %            moms 24 %  
Grundavgift 146,68 181,88 €/mån
Effektavgift 4,63 5,74 €/kW, mån
Reaktiv effekt 7,64 9,47 €/kVAr, mån
Förbrukningsavgift, vintervardag * 1,3500 1,68 c / kWh
Förbrukningsavgift, övrig tid * 0,5600 0,70 c / kWh

*) = Rad- och höghus med minst fem mätare i anslutningen. 

* Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid.

Grunden för effektavgiften är debiteringseffekten som utgör toppeffekten för vintervardagar under en glidande 12 månaders period. Debiteringseffekten fastställs på basis av den effekt som uppmätts vardagar kl. 07–22 under perioden november–mars, under övrig tid är rätten till överuttag 50 %. Överskridande del faktureras. Debiteringseffekten är dock minst 50 kW.

Debiteringseffekten för en kund som inleder sin elanvändning under sommarsäsongen fastställs till en början utifrån den största effekten som uppmätts under sommarmånaderna tills vintersäsongen blir utslagsgivande. 

Avgiften för reaktiv effekt utgår från den reaktiva effekt som uppmäts varje månad (kVAr) från vilken avdras 20 % av bärdet för den aktiva effekt som debiteras.

Perioden för mätning av toppen är cirka 1 timme. 

Elskatt
  moms 0 % moms 24 %                       
Elskatt klass I, övriga kunder 2,2530 2,7937 c / kWh
Elskatt klass II, industri- och växthuskunder 0,7030 0,8717 c / kWh

Priserna uppges både utan skatt och med skatt. De skattefria priserna gäller i första hand företagskunder medan priserna inklusive skatt gäller konsumenter.

Du kan byta överföringsavtalet till ett annat efter en ettårig avtalsperiod.

Priserna uppges både utan skatt och med skatt. De skattefria priserna gäller i första hand företagskunder medan priserna inklusive skatt gäller konsumenter. Överföringspriserna med momsen inräknad är avrundade till två decimaler.