Anslutningsprislista 1.2.2018

Lågspänningsanslutningar

På anslutningsavgifterna tillkommer 24 % mervärdeskatt, avgifterna är återbärbara.

Huvudsäkring / A Zone I Zone II
3 x 25 A  2 700 € 4 090 €
3 x 35 A  3 790 € 5 720 €
3 x 50 A  5 410 € 8 180 €
3 x 63 A  6 820 € 10 300 €
3 x 80 A  8 660 €  
3 x 100 A 10 820 €  
3 x 125 A 13 520 €  
3 x 160 A 17 310 €  
3 x 200 A 21 640 €  
3 x 250 A 27 050 €  
3 x 315 A 23 080 €  
3 x 400 A 43 280 €  
yli 3 x 400 A 108 € / A  
     

Anslutningsavgiftszonen fastställs utifrån placeringen av elanvändningsstället

Zon I = Detaljplaneområden

Zon II = Områden utanför detaljplaneområde där elförbrukningsplatsens kortaste uppmätta avstånd från en existerande distributionstransformator är under 800 meter.

Vi tillämpar prissättning enligt område vid sådana lågspänningsanslutningar som blir utanför tillämpningsområdena för zonprislistorna, d.v.s. anslutningsavgiften grundar sig på de verkliga nätbyggnadskostnaderna. 

Zonprislistan tillämpar vi inte heller på anslutningar i transformatordistrikt där villkor för återbäring av en anslutningsavgift som blir dyrare än normalt gäller. Anslutningar som faller utanför zon- och områdesprissättningen prissätter vi varje fall för sig. Anslutningsavgiften är minst lika stor som i zonprislistorna. 

Mellan- och högspänningsanslutningar

På anslutningsavgifterna tillkommer 24 % mervärdeskatt, avgifterna är icke-återbärbara.

      Mellanspänningsanslutningar
10 kV och 20 kV  
Höbspänningsanslutningar
110 kV  
Basdel     11 620 €   32 920 €  
Kapacitetsresrveringsavgift     42 €/kVA     26 €/kVA

Anslutningsavgiften debiteras i enlighet med prislista där nätbyggnadskostnaderna inte överstiger listpriset. På mellan- och högspänningsanslutningar lämnar vi individuella anbud.