Omakotikymppi

Utnyttja din kundförmån och ingå ett förmånligt elavtal och du har mer tid till att göra något annat.

Som medlem i Egnahemsförbund får du alltid el hos oss till aktuellt pris. I avtalet med fast pris förblir priset på el oförändrat under hela avtalsperioden, 24 månader. Som tilläggsförmån behöver du inte betala grundavgiften under det första året. Du sparar genast 40,20 euro!

omakotikymppi2015
  • Medlemsförmånsavtal till medlemmar i Egnahemsförbundet.
  • Du vet hur mycket du betalar för din elektricitet.
  • Dit avtalspris är fast under 24 månader. 
  • Med bytesgarantitjänsten kan du byta ditt avtal till ett nytt Omakotikymppi-avtal.

Prislista för Omakotikymppi 4.9.2017, inkl. moms. 24 %. Säkringsstorlek max. 3 x 63 A.

Normalel

Grundavgift 3,35 €/mån

Förbrukningsavgift 4,99 cent/kWh

Nattel*

Grundavgift 3,35 €/mån

Förbrukningsavgift, dag 5,35 cent/kWh

Förbrukningsavgift, nat 3,95 snt/kWh

Årtidsel*

Grundavgift 3,35 €/kk

Förbrukningsavgift, vintervardag 5,35 cent/kWh

Förbrukningsavgift, övrig tid 3,95 cent/kWh

På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

Extra trygghet med Bytesgaranti 

Du kan tillägga Bytesgarantitjänsten i Omakotikymppi avtal på 24 månader. När du har betalat garantiavgiften kan du byta ditt avtal till ett nytt och förmånligare Omakotikymppi-avtalv en gång. Garantiavgiften på 30 euro betalas i samband med första elräkningen. När du vill utnyttja bytesgarantin, tar du kuntakt med vår kundtjänst.

*) Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid.

Räkna ett anbud och ingå ett avtal

Vår kundtjänst betjänar
mån–fre kl. 8–17
tfn. 05 7780 500

Svenskspråkig kundtjänst
mån–fre kl. 9–16
tfn. 05 7780 444

El till hemmet