KSOY Tuuli

Ibland är det lätt att göra bra beslut, till exempel att köpa elektricitet med avtalet KSOY Tuuli.

Med avtalet KSOY Tuuli får du enkelt elektricitet som är producerad på ett miljövänligt sätt enbart med vind utan att du hela tiden behöver förnya avtalen. Avtalet gäller tillsvidare och dess pris följer marknadspriset på el med en fördröjning. Vi meddelar om eventuella prisändringar en månad innan de träder i kraft. Du kan säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid.

Ingå ett avtal genom att ringa 05 7780 500, på vår onlinetjänst eller genom chattfönstret på vår webbplats.

  • Ren vindenergi, producerad helt utan koldioxidutsläpp.
  • Ett fortlöpande avtal som gäller tillsvidare.
  • Priset på elavtalet består av en grundavgift och en förbrukningsavgift.

Prislista för KSOY Tuuli