KSOY Perus

Med hjälp av det stabila och enkla KSOY Perus -avtalet håller du lätt dina elärenden i ordning.

Avtalet gäller hela tiden och priset är bundet till marknadspriset, men ändringarna görs i lugnare takt.

Ingå ett avtal genom att ringa 05 7780 500, på vår onlinetjänst eller genom chattfönstret på vår webbplats.

  • Ett kontinuerligt elavtal.
  • Enkelt och bekymmerlöst.
  • Lätt att byta till en annan avtalstyp.
  • Priset på elavtalet består av en grundavgift och en förbrukningsavgift.

Prislista för KSOY Perus